Makey Makey My Day

 

Beskrivelse af aktiviteten

Makey-Makey er et æstetisk læringsprodukt der kan bruges ift. digital læring og leg. Produktet er en ny måde at kombinere digital teknologi og analogiske lege i kraft af foranstaltede æstetiske aktiviteter i form af noget så simpelt som at tegne.  Børnene kan frit bruge deres fantasi til at skabe nogle æstetiske produkter, hvor den eneste begrænsning er at de skal have en jordforbindelse.

 

Formål

Vi har i vores gruppe arbejdet med Makey-Makey. Forbindelse med det, har vi været ude og besøge en skole- fritidsordning. Her fik vi tildelt en gruppe børn, hvor vi havde didaktisk tilgang til en afprøvning af Makey-Makey i praksis. Børnegruppen var i klassetrin 1-3. Vi var 5 studerende tilstede og opdelte os i 4 forskellige aktiviteter med Makey-Makey derude.

Vi valgte Makey-Makey da det inviterer til et læringsrum, hvor man kan skabe sine egne udtryk, og få en større teknisk forståelse samtidig. At skabe en æstetisk og teknisk nysgerrighed hos børnene, samt om de fik udvidet deres kreativitet og tekniske kunnen i takt med afprøvningen.

 

Refleksioner

Selve forløbet bød på børn der var engageret i et legene fælleskab, igennem Makey-Makey. Der opstod stor nysgerrighed omkring hvilke andre ting der kunne være ledende, og som man kunne aktivere produktet på. Vi erfarede at børnene hurtigt satte sig ind i legen med produktet og engagerede sig i det. Vi erfarede ydermere at nogle af børnene have svært ved at koordinere hvilke taster de skulle trykke på ift. samtidig at skulle bevare jordforbindelsen. Derudover observerede vi at interessen for nogle aktiviteterne med Makey-Makey blev dalende, da nogle af de andre værksteder hurtigt fangede andres interesse eftersom der var mere udfordring i det spil der blev spillet. Vi har samtidig også reflekteret over om den aldersgruppe, i forhold til at bringe børnene i flow og interesse har været den rigtige

 

FlappyBird – Makey-Makey.

 

Ved første aktivitet satte vi en Makey-Makey til en computer hvor spillet FlappyBird var på. Derefter tilsluttede vi jordforbindelse og satte en citron til ”click”. Børnene skulle derefter forsøge at få fuglen til at flyve og se hvor mange de kunne få ved at trykke på citronen. Derefter gav vi ”click” kontakten til et barn og jordforbindelsen til et andet barn, derefter skal de give hinanden high-fives, og dermed samarbejde om at få fuglen til at flyve. Man kan udvide aktiviteten ved at sætte flere børn ind og skabe en længere kæde hvorefter den sidste i kæden skal give high-five til barnet med jordforbindelsen.

 

Venlig hilsen

Kristian, Anders, Christopher, Nicklas og SebastianCPE16o-MD11
CPE16o-MD11