Introduktion:

På modul H er vi blevet præsenteret for æstetisk læring, og hvordan dette er med til at udvikle børn og deres identitet. Vi har på et feltbesøg i en børnehave observeret og fik gennem interview med en pædagog at vide, at det ofte er tegning, der arbejdes med som kunstnerisk aktivitet i institutionen.
Det stod derfor hurtigt klart, at vi gerne ville bryde den traditionelle indlæringspædagogiske tanke om at tegne noget, der ligner, og trække på tidligere erfaringer fra modul H, som mønstrede sig på et fællesmaleri med benspænd, hvor vi oplevede at komme i flow og være eksperimenterende.

Hvorfor skal man være i flow?

Vi vil gerne gennem den eksperimenterende aktivitet opnå, at børnene også oplever at komme i flow. Csikszentsmihalyi beskriver flow som en tilstand, hvor den enkelte oplever “(…)meningsfuldhed, glæde, virkelyst, opslugthed, selvforglemmelse, koncentration, fokusering og miste tidsfornemmelse” (Ringsted & Froda, 2008, s. 78). Det at opleve at være i flow er ifølge Csikszentsmihalyi med til at bidrage til en positiv identitetsdannelse, fordi man føler glæde i denne (Ringsted & Froda, 2008, s. 79). Dette vil vi netop gerne være med til at udvikle hos børnene.

Vores aktivitet:

Vores aktivitet er et stort fællesmaleri på gulvet, hvor børnene (stor-gruppen) gennem tre faser med bestemte benspænd får til opgave at male med bobleplast på fødderne, at sanse forskellige teksturer ved brug af forskellige genstande, samtidigt med at de får en forståelse for grundlæggende farvelære. De lærer også at samarbejde, da de arbejder to og to og til sidst alle otte sammen.

Vi kommer til at benytte os af benspænd, fordi – som Philipsen (2005) pointerer – at det at have benspænd og dermed reducere deltagernes frihedsgrader, faktisk er tryghedsskabende, da man kan fokusere på en meget konkret opgave og ikke skal præstere alt man kan på én gang (Philipsen, 2005, s. 81-83). Austring & Sørensen (2006) mener endda, at kreativitet næres af “(…)kampen mod de begrænsninger, den udspiller sig indenfor” (s. 182).

Fase 1: Mal med fødder i to primærfarver

Fase 2: Mal med instrumenter og bland de to primærfarver

Fase 3: Mal med fingre og alt andet og brug alle farver

Aktiviteten kommer til at løbe over to dage, hvor den første dag er centreret omkring malerierne og da disse skal tørre, er dag to sat af til at efterbearbejde dem ved at børnene skal tegne et omrids af hinanden i sjove positioner, og vi vil derefter i dialog med børnene hænge dem op, hvor kroppens positur passer godt ind i institutionens indretning.

 

 

 

 

Fase 4: Læg dig på papiret og lad en makker tegne uden om dig

Fase 5: Leg med form og bevægelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At bruge kroppen – hvorfor?

Vi viderefører institutions nuværende fokus på læreplanstemaet “krop, bevægelse og sanser”, hvorfor man som deltager skal male med fødder, fingre, forskellige teksturer og bruge kroppen i forskellige positioner. Netop de kunstneriske, æstetiske aktiviteter fremhæver kropslig aktivitet, skriver Fredens (2018), og derfor vil vi give deltagerne mange forskellige sanseoplevelser, ligesom vi vil have kroppen i spil for at give deltagerne nye erfaringer med, hvad kroppen kan og hvad kropssproget siger (Fredens, 2018, s. 171).

 

Herunder kan I se en timelapse af hele aktiviteten:

 

Queenie Nava, KU12V

Julie N. Mortensen, KU12V

Anne Sofie Skaaring, KU12V

 

 

Litteraturliste:

 

Austring, D. B. & Sørensen, M. (2006). Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. I Æstetik og læring : grundbog om æstetiske læreprocesser (s. 170-200). København: Hans Reitzels Forlag.

 

Fredens, K. (2018). Kap. 20: Multimodal læring. I Læring med kroppen forrest (s. 169-174). København: Hans Reitzels Forlag.

 

Philipsen, H. (2005). Dansk films nye bølge : Afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole. Odense: Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet, 1. udg.

 

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Kap. 6: Værkstedsarbejde, identitet og personlighed. I Plant et værksted (s. 71-82). København: Hans Reitzels Forlag, 3. udg.

CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V