Kom lad os sætte fantasien og kreativiteten i gang!
Tænk hvis du fik muligheden for at skabe en robot som ville gøre det bedre og sjovere at være på en SFO.  Hvad ville du så skabe? Gør indsatsen og vis hvad DU har på hjertet.

Målgruppe og didaktiske overvejelser
I denne opgave har vi arbejdet med genbrug af pap og andet materiale. Der er blevet malet med akrylmaling, med både hænder, pensler, tandbørster, balloner og svampe.  

Aktiviteten skal gennemføres med i en SFO, på deres værksted. Målgruppen er børn i 0-3. klasse.Vi har været ude og observere målgruppen, herunder observerede vi at børnene meget gerne ville male, men at det typisk var pædagogen der bestemte hvilken maling der blev sat frem og hvor meget. I vores aktivitet vil vi gerne udfordre dette.

Børnene vil få lov til at lege og svine med malingen, samt efterfølgende at skulle bruge deres fantasi og kreativitet til at skabe 

 

deres helt egen fantasi robot! Denne aktivitet vil være delt op i 2 faser.

 

 

På dag 1 tages der store papplader med, hvor børnene får frit spil til at male. Alle de tilgængelige materialer at male med, må bruges.Her erder frit spil for at svine til!

 

 

På dag 2 vil vi have børnene til at skabe en fantasi robot der gør federe at være på SFO. Vi vil gøre os nysgerrige på deres oplevelser af SFO’en. Ved at gøre os nysgerrige på deres oplevelser, vil vi udfordre dem i deres forståelse, og hertil stille dem opgaven at skabe en fantasi robot, der gør livet nemmere på SFO’en.

 

Rammeforudsætninger

En æstetisk kompetence indebærer at man kan tilrettelægge, igangsætte og begrunde æstetiske udtryksformers, følelsesmæssige, kropslige, sanselige og dannelsesmæssige muligheder i pædagogisk arbejde. Hertil har vi har valgt at arbejde med Malcolm Ross model, udvikling af æstetisk kompetence, æstetisk læring. Malcolm Ross’ model hjælper med at igangsætte en aktivitet, der hjælper til at give deltagerne mulighed for at erhverve sig de skabende formsproglige og nødvendige kompetencer. Modellen indeholder begreberne: leg, sansning, fantasi, håndværk, media og impuls.

Vi arbejder også med begreberne fantasi, kreativitet og motivation.
Fantasi er evnen til at forestille sig noget, og kreativitet er evnen til at tænke nyskabende. Motivation er en menneskelig stræben efter at leve meningsfyldt, herunder arbejder vi med indre og ydre motivation.

 

 

 

 

 

 

Lavet af:
Malali (101164003)

Yagmur (101164127)

Nanett (101163216)

Anslag: 2374 tegn
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V