Inden for æstetiske læreprocesser har vi valgt, at arbejde med et fællesmaleri med pap som vi vil videre udvikle til fantasiskabninger.

Vi har nu gennem modul H og I fået kendskab til forskellige kreative udtryksformer. På vores hold har vi arbejdet med æstetiske virksomhed, hvor vi har skulle forholde os til forskellige emner – æstetik, fantasi og udtryksformer. Vi har været ude i en institution (Børnehave Svanen) hvor vi allerede har observeret børnene og stedet. Vi har valgt at udarbejde en aktivitet ved navn “Mal og byg dit eget motiv” med papkasser. Vi vil med 4 børn skabe et fællesmaleri på pap. Vi vil forsøge at skabe en legende atmosfære, og hertil bygge noget børnene selv er interesseret i omkring processen. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i børnenes egne interesser, dvs. følge deres spor og fx. lade os inspirere af diverse kendte medier. Aldersgruppen er 5-6årig.

Fremgangsmåde:

Aktiviteten tager udgangspunkt i at male på pap hvorefter børnene for lov til frit at vælge hvad de selv vi skære ud efter at have malet pappet. Børnene kan anvende deres frie medbestemmelse til at udarbejde et maleri således deres fantasi, tænkning, sansning og deres kreative ideer. Børnene har muglighed for at snakke sammen undermaleriet og udarbejde kreativt fælles i sammenhæng med at børnene således også at have mulighed for at iagttage, undersøge samt selv eksperimentere og at opleve sine udtryksmuligheder, udvikles grundlaget for at være kreativt skabende. Her skabes en legende stemning ved at inddrage musik til, hvor børnene får igen mulighed for at udvikle deres fantasi og gør dem gode til at forstille sig både historier og billeder inde i hovedet. Vi vil give børnene mulighed for at eksperimentere, samt udfordre den måde tingene “plejer” at være på og dermed udvikle evnen til divergent tænkning – populært sagt det “at tænke ud af.

Hertil vil vi koble faglige kernebegreber Malcolm Ross model på, da hans model giver yderligere information om hans læreproces. Modellen kaldes ”Legen og den skabende proces”
Modellen som teoretikeren Malcolm Roos har beskrevet giver udtryk for at han forstår leg som frivillig, kreativ og lystbetonet og at udvikling af kreativitet og skabende udtryk foregår i en legende proces.  Ross model tydeliggør de faser som han mener skal være tilsted, før man får det optimale udbyttet af den kreativ virksomhed. I modellen er impulsen den vigtigst, da det er den der vækker interessen for motivet, Ross mener også at i den æstetiske virksomhed er legen vigtigt, når man danner sin kreativitet bedst ved en legende tilgang – det skal være sjovt.

Gruppe 1

Hold: CPF16o-KU13V

Elif Aydin – 101162109

Shazma Begum – 101162109

 

 

 

 
CPF16o-KU13V