KI12 – gruppe 2

Vi har været på valgmodulet kulturmøder og interkulturelitet.  Her har vi fået ny viden omkring kultur og forståelsen af kultur. Dette har været med til, at skabe en undren omkring sproget og de narrative fortællinger, der bliver brugt i praksis om hvordan kulturen kommer til udtryk. I forbindelse med modul I har vi i projektet fokuseret på det antropologiske perspektiv af kulturbegrebet. Projektet har til formål at styrke kulturmøder og mangfoldigheden i det danske multikulturelle samfund.

Vi har i gruppen besøgt en flerkulturel institution, her har vi observeret børnegruppen og personalet i den pædagogiske praksis og herefter udført interview. Vi har fokuseret på pædagogernes fortællinger og deres kulturopfattelser i praksis og hvordan dette er med til at påvirke måde de arbejder og taler med børnene på. Dette har været grundlag for vores projektarbejde og handlemuligheder.

I projektet har vi udarbejde et skema til fagpersonale i institutionerne. Skemaet har en række spørgsmål, som har til hovedpointe at få fagpersonalet til at reflektere og nytænke kulturbegrebet, og hvilken rolle de som pædagoger har i forhold til mødet med børn fra forskellige kulturer.

Vores andet tiltag har været udarbejdelse af plancher “Hvem er jeg,” med børnene. Disse plancher har til formål at repræsentere, hvem børnenene føler de er. Her har børnene frie rammer til selv at definere hvem de er. Her bliver der ikke lagt fokus på hvor de kommer fra, men deres egen opfattelse af deres individuelle kulturelle identitet. Med denne aktivitet kan børnenes egen fortællinger skabe en bevidsthed til fagpersonale omkring, hvordan børnene selv opfatter sin kulturelle identitet.

Vores projekt tager udgangspunkt i hvordan man som personalegruppe kan fremme børns kulturelle identitet og fællesskab. Første del er for pædagogernes refleksioner om nytænkning af kulturbegrebet, anden del er for børnegruppen får sin egen stemme og få et dybere kendskab til hinanden ved deres egen narrative fortællinger, omkring deres kulturelle identitet. De får kendskab til diversitet samt kan derfra finde det fælles tredje. 

CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12