Kort om aktiviteten:
Vi har valgt at arbejde videre med vores aktivitet fra lille kulturnat som var at lave et træ, hvor børnene skulle sætte deres hænder på som blade. De skulle selv tegne omkring deres hænder, klippe det ud, dekorerer det som de havde lyst til og hænge det op som blade på træet.
Dette er en individuel opgave at tegne og klippe sin hånd, men kan give en fællesskabsfølelse når hænderne kommer op og hænge på træet.
Vi valgte at benytte Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel for at belyse aktivitetens mål og vejen dertil.
Derudover valgte vi også at bruge Ringsted og Froda’ version af Malcolm Ross’ følelsesintelligens model for at sætte fokus på den kreative proces.

Anvendte teknikker:
De teknikker vi har valgt at anvende, er finmotorikken i forhold til at klippe og tegne.
For at tilpasse aktiviteten til den nuværende målgruppe på seminardagen har vi valgt at ligge benspænd ind.

Et af mange faglige kernebegreber:
Et af de faglige kernebegreber som man kan kigge på, er den billedsproglige udvikling af Nordmanden Arne Trageton. Dette omhandler de forskellige stadier af tegne udvikling:
– Skribleperioden som er leg og de første billedsproglige former.
Det er her man sætter de første spor.
– Den indre virkelighed som er fra privat til kollektive symboler.
Barnet tegner efter en indre personlig opfattelse af virkeligheden.
– Skemaperioden som er kollektive symboler.
Barnet begynder her for alvor at tegne ting på bestemte måder. Fx, dyr, huse, mennesker og træer.
– Begyndende ydre virkelighed dette er vellignende symboler.
I dette udviklingstrin begynder børnene at tegne efter den ydre virkelighed.
– Ydre virkelighed som er vellignende symboler.
Det er i dette udviklingstrin man er blevet mere selvkritiske og tingene skal virkelig ligne det man har tegnet efter.
– Realisme som er ekspressive symboler.
Dette er det udviklingsstadie der er færreste der når til. De som der når hertil, er i stand til at gengive former i deres individuelle særpræg. Og dette er ofte ud i det helt fine detaljer.

De fleste stopper med at tegne et sted mellem stadierne ”begyndende ydre virkelighed” og ”den ydre virkelighed ”

De udvalgte didaktiske pointer:
Vi forudsætter at alle kan holde på en blyant og kan klippe med en saks. Vi forventer at alle er deltagende i aktiviteten og har et åbent sind.
Vores mål med denne aktivitet er at skabe et mangfoldigt træ. Målet er også at give de studerende muligheden for at udtrykke sig gennem deres billedsproglige udvikling som er inspireret af deres fantasi.

Rammeforudsætning:
Det er en vigtig rammeforudsætning for at aktiviteten kan lykkedes, at vi står klar til at modtage de studerende, og har forbedret os godt.

Litteratur:
Ringsted, S. & Froda, J. (2008). (Kap 1 og 13) Plant et værksted. København: Hans Reitzels Forlag.

Gruppe 1:
Cecilie Troldborg
Heidi Harder
Henriette Fonnesbæk
Josefine Jakobsen
pucf17-ku05v

 
pucf17-ku05v