Krop og masker 

Gruppe ku06d-grp5

 

Indledning

Vores bidrag til seminar dagen tager udgangspunkt i krop og masker og hvordan man ved hjælp af dette kan udvikle kompetencer hos mennesker med funktionsnedsættelse. Ud fra vores viden omkring målgruppen, har vi udvalgt nogle relevante teorier, som kan knyttes til vores selvvalgte aktivitet. Herunder vil vi komme ind på blandt andet flow-begrebet, Axel Honneths anerkendelsesteori og affektiv afstemning, samt vigtigheden i at kunne kommunikere nonverbalt. Alle disse teorier kommer på spil i de kreative og æstetiske læreprocesser vi har arbejdet med sammen med mennesker med funktionsnedsættelse. Vores mål med hele aktiviteten har været at styrke borgerens nonverbale kommunikation, og hjælpe dem med at kunne omdanne indtryk til udtryk gennem forskellige følelser og ansigtsmimikker.

 

Mihaly Csikszentmihalyis flow begreb er relevant da det er vigtigt at borgeren er i flow, og at aktiviteten er tilpasset borgeren, altså at den hverken er for nem eller for svær, men er tilpas udfordrende. Dette begreb er derfor værd at se nærmere på, for at kunne gennemføre en aktivitet med et positivt resultat.

 

Affektiv afstemning er en teori som normalt bliver brugt om spædbørn, men kan findes relevant i forhold til mennesker med nonverbalt sprog, da ansigtsudtryk og mimiker er en væsentlig del af nonverbal kommunikation. Affektiv afstemning hjælper desuden til at udtrykke sig bedre, men gør det også nemmere at forstå andre og spejle sig i deres udtryk.

 

Axel Honneths anerkendelsesteori er bygget op i 3 sfærer, som hver især har nogle forudsætninger, man som pædagog er nødsaget til at respektere. Hvis alle disse sfærer bliver respekteret og opfyldt oplever borgeren en større grad af selvtillid, selvværd og selvagtelse. Disse 3 følelser danner tilsammen en øget følelse af livskvalitet.

 

Disse 3 begreber er alle meget relevante, da de giver os et godt afsæt. Ved hjælp af disse teorier får borgeren mest muligt ud af aktiviteten og der vil forhåbentlig ske en udvikling af deres personlige kompetencer i nuet og på længere sigt.

 

Vi har udarbejdet en SMTTE-model som vi har vedlagt herunder, for at påvise vores didaktiske overvejelser om vores aktivitet.

 

SMTTE-model

 

Sammenhæng: Borgerne kan have svært ved at aflæse andre beboere og personale, og vi finder det derfor relevant at borgerne arbejder med dette, for at fremme deres sociale kompetencer. Vi vil gerne hjælpe borgerne med at respondere på de forskellige indtryk de kan møde, og på den måde give dem en forståelse der kan hjælpe dem med at omdanne indtryk til udtryk.

 

Mål: Målet er at borgerne bliver bedre til at kommunikere nonverbalt, altså blive bedre til at udtrykke sig gennem mimik og kropssprog. Borgerne skal få en bredere viden indenfor æstetiske læreprocesser, og samtidig styrke deres kreative kompetencer.

 

Tegn: Vil vil undervejs holde øje med borgernes interesse og engagement i aktiviteten, samt deres forståelse de ting vi laver. Derudover vil vi have fokus på om de har det sjovt undervejs og lytter til hinanden.

 

Tiltag: Vi vil sammen med en gruppe på 3 borgere snakke og introducere dem for forskellige masker med forskellige udtryk, hvor vi vil skabe en dialog mellem borgere og os, om hvilke udtryk maskerne har. Derved vil vi lave 2 små øvelser som omhandler maskernes udtryk. Dette kommer til at foregå over 2 dage, af ca. en times varighed.

Dag 1: Første øvelse handler om gengivelse af maskernes udtryk. Hvordan ser de ud? Og kan de genkende de forskellige udtryk og sætte ord på følelsen/udtrykket. Derudover skal borgerne spejle sig selv i maskerne. De skal i samarbejde med os genskabe de forskellige udtryk de ser i maskerne. De skal på skift sende et ansigtsudtryk videre til deres sidemand, hvorefter han/hun skal sende udtrykket videre igen, indtil alle har prøvet.

Dag 2: Anden øvelse bliver den kreative del af processen hvor borgerne skal omdanne indtryk til udtryk. De skal her male deres selvvalgte maske, med de farver de forbinder med maskens udtryk, og den følelse det giver dem. Efter processen får borgerne lov til at beholde deres egne masker.

Aktiviteterne skal foregå i et lukket rum, hvor borgerne kan sidde uforstyrret, så de har nemmere ved at holde fokus.

Af materialer medbringer vi 6 masker med forskellige udtryk, så borgerne selv kan vælge den maske som tiltrækker dem mest. Derudover skal der bruges 6 forskellige farver til at male maskerne, herunder blå, grøn, gul, rød, sort og lyserød, samt malerredskaber.

Evaluering: Vi vil evaluere aktiviteterne ved brug af billede- og videomateriale samt observationer og dialog med de 3 borgere.


pucf17-ku06d
pucf17-ku06d
pucf17-ku06d