Pædagogisk begrundelse

I denne aldersgruppe bliver Skole – og fritidsområdet også kaldt for den motoriske guldalder, da deres motoriske færdigheder udvikles og musklerne bliver stærkere. Stærkere muskler i en lille krop er udslagsgivende for at kunne udvikle optimerede motoriske færdigheder. Ifølge sundhedsstyrelsen er det vigtigt at børn og unge får bevæget sig 60 min. om dagen, derfor har vi valgt at lave en sundhedsfremmende aktivitet. Aktiviteten formidles højt og tydeligt, så brugerne føler sig motiveret til at kunne udføre processen. på selve dagen gennemgår vi banen for holdet hvor vi fysisk demonstrerer hvordan de enkelte forhindringer gennemføres.

I aktiviteten er både grov, fin og de sansemotoriske færdigheder i fokus. Når man skal kaste med terningerne, en aviskugle, eller skyde bolden i kurven bruger man alle færdigheder. Det grovmotoriske finder sted eftersom at man accelerer i hele kroppen og de store muskelgrupper tages i brug når man skal kaste. Det finmotoriske gør sig gældende fordi at man bruger de små muskelgrupper blandt andet i fingerspidserne og håndleddet. Det sansemotoriske er også tilstede eftersom at man bruger sine sanser til at mærke formen på bolden. Derudover bruger man også sanserne til at bedømme afstanden i forhold til vægten af bolden. Det er vigtigt at aktiviteten ikke bliver for svær, men heller ikke kedelig. Den skal være udfordrende og motiverende for at deltagerne kan opnå en tilstand af flow.

Matematik forhindrings stafet

Målet for aktiviteten er, at kombinere det sundhedsfremmende med noget læringsmæssigt, eftersom at der også indgår matematik i aktiviteten. Til at starte med laves en opvarmning for at forebygge skader. Vi har valgt at lave en matematik stafet, hvor forhindringsbaner indgår. Deltagerne bliver delt i to hold. Første del af aktiviteten går ud på at kaste avis kugler ind i ringene. Der vil være to ringe tilstede. Den ene ring giver to mulige kast i kurven og den anden giver tre. Hvis man ikke rammer nogle af ringene får man stadig et kast. Efterfølgende slås med terningerne det antal øjne, som man får på hver terning ganges.  Regnes der rigtigt, må man stå tæt på og kaste bolden i kurven. Regnes der forkert må man skyde fra 3’eren. Hvis man får den i kurven får man point. Aktiviteten kommer til at vare i syv minutter af gangen, og det gælder om at få flest point sammenlagt på holdet.

Seminar-opgaveKILDCPF16o-SB15LapCPF16o-Seminar-opgaveK
CPF16o-SSeminar-opgaveKILD
CPF16o-
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15