Intro:

Vi har været ude i en daginstitution hvor vi fik lov til at arbejde med storebørns gruppen. Her fik vi mulighed for at afprøve nogle af de øvelser og teknikker vi har lært på Modul H og I.

Vi har i arbejdet med børnene udarbejdet masker til brug i maske fortællingerne, for den vej igennem at have børnene med til både forberedelserne og udførelsen af legene og øvelserne.

 

Øvelser:

Gæt og grimasser.

Fortæller Hatten.

Maske fortællinger: Dette er en blanding af maske teater og hatte teater. Denne øvelse går ud på at man bliver delt op i mindre grupper hvor der vil være én som er historie fortæller i hver gruppe – en som styrer hvem der er med, hvordan de er med og hvordan historien skal udvikle sig. Resten vil være ”skuepillere” og skal følge fortællerens instrukser. Fortælleren skal dog også være opmærksom på om ”skuespillerne” lige får en impuls til at gøre noget og lade dem følge den. Fortælleren skal helst dreje historien i en retning hvor ”spillerne” skal løse en fælles opgave.

Da det er en blanding af maske og hatte teater, er det vigtigt at huske på at have ansigt mod front da effekten af masken brydes hvis man vender sig for meget. Traditionelt set bruger man ikke stemmer i maske teater, da dit udtryk gerne skal komme ud gennem kroppen. Det er dog tilladt at bruge stemmen i denne øvelse da det er en blanding af hatte og maske teater og vi kun arbejder med halvmasker.

 

Hvorfor og hvad det gør godt for:

Disse øvelser er med til at styrke børnenes sammenhold, fantasi og fortæller egenskaber. De to første øvelser vi laver bruger vi som ”ice-breaker” øvelser. Nogle øvelser hvor man lige får lov at komme ind i rummet og mærke sig selv og hinanden, altså bryder isen mellem hinanden og få

mod på at kaste sig ud i noget mere. Det er vigtigt med de her øvelser at man husker på at man ikke kan gøre noget forkert og at man griner med hinanden og ikke af hinanden.

 

Når vi arbejder med drama, teater og leg arbejder vi tit improvisatorisk hvilket også kommer til udtryk i vores øvelser. At arbejde improvisatorisk vil sige at følge det spontane, og tillade sig selv at blive overrasket over det uforudsigelige, som kan opstå og ikke være bange for at gå udover de planlagte rammer. Netop det at bruge sin fantasi, være kreativ og sige ja til de ting der skulle opstå, er en stor del af improvisationen. Når alle stiller sig åbne overfor disse punkter, vil man også have større tillid til at komme med ideer og ikke være bange for at fejle.

Gruppe 1: teater, drama og leg. Maria, Stefan, Morten og NadjaCPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D