I valgfaget medie og digital kultur har vi forholdt os til følgende kompetence mål:

Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produkter ved anvendelse af digitale medier.

 

Og læringsmål:

 

  1. Den studerende kan demonstrere indsigt i æstetiske læreprocesser, leg, digital dannelse og multimedieproduktion
  2. Den studerende kan demonstrere færdigheder i at anvende kreative digitale medier i forhold til produktion af kulturelle udtryk
  3. Den studerende kan reflektere over digital kultur og kreative digitale mediers kulturskabende anvendelsesmuligheder i en pædagogisk kontekst
  4. Den studerende kan begrunde og analysere gennemførte aktiviteter og forløb med inddragelse af teori om pædagogiske muligheder i forhold til aktiviteten.

 

Vi har som gruppe især arbejdet med begreberne digitaldannelse og æstetiske læreprocesser. Vi har i gruppen formået at indtænke disse begreber, til vores workshop på Seminardagen.
De digitale medier har med tiden fået en betydelig plads i vores hverdag, dette har også indflydelse på den pædagogiske praksis. Derfor er det vigtigt, at give børn mulighed for at udfolde sig legende, på de digitale medier.
Digital dannelse handler overordnet om, at have den digitale viden og at kunne gøre, at det enkelte individ er i stand til at kunne deltage i fremtidens kultur og samfund. Digital dannelse handler om det, at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i en digital verden samt evnen til at kunne reflektere over de digitale muligheder og udfordringer.

I dagtilbud kan arbejdet med digital dannelse handle om, at give børnene mulighed for at kunne anvende digitale teknologier til at udtrykke sig med og dermed få forskellige digitale medieudtryk og kommunikationsmuligheder.

Vi har også valgt at tage fat i begrebet æstetiske læreprocesser, selvfølgelig med perspektiv til digitale medier. Uden tvivl har æstetiske processer rigtig stort læringspotentiale for børn. Gennem æstetiske aktiviteter udvikles deres fantasi og kreativitet. Vi har reflekteret meget over hvorledes æstetik kan overføres til mediepædagogikken, og gjort os overvejelser omkring muligheder der ligger inde ved brug af digitale medier. Modulet har givet os nye vinkler til traditionelle udtryksformer.

Selvom man synes den traditionelle leg er vigtig, kommer vi ikke udenom, at de digitale medier er her for, at blive og derfor vil den pædagogiske praksis ydermere også handle om, at indgå i relationerne med børnene hvor den så kaldte mediepædagogik kan understøtte og fremme børns udvikling, dannelses proces, motoriske færdigheder og de sociale kompetencer.

Medieleg har til formål at fremme brugen af digitale medier. Medieleg, har bevidst at den øget brug af digitale medier hos for eksempelvis, dagtilbud, kan styrke børns kommunikative, kompetencer og tidlige læse-skrivekompetencer.

På baggrund af ovenstående mål og overvejelser har vi har lavet en digital gemmeleg. Legen går ud på, at ét af børnene gemmer en genstand – og så skal han/hun tage mellem tre og fem billeder af genstanden fra forskellige afstande. Ét helt tæt på og så længere og længere væk.  Ved langsomt at zoome ud, afsløres flere detaljer for børnene og sværhedsgraden bliver mindre. Vores primære mål med denne aktivitet er at give en positiv oplevelse af leg med digitale medier. Derudover at skabe en aktivitet der sammensætter den ”klassiske leg” med ny teknologi. Vi udførte aktiviteten i en børnehave i Gentofte. Størstedelen af børnegruppen havde før prøvet at tage billeder med en Ipad, dog var der nogle enkelte børn der ikke havde prøvet det før, så det var en helt ny oplevelse for dem. Efter aktiviteten tog vi os tid til, at høre børnenes mening om aktiviteten, det virkede som om at der var en fælles glæde. Vi ville gerne vide om de kunne tænke sig at prøve den digitale gemmeleg igen på et andet tidspunkt, og det var der stemning for.

Vi har valgt at prøve denne aktivitet af, på seminardagen i form af en overført udgave af vores aktivitet.
Vi har anvendt Hiim og Hippes didaktiske relations model, i forbindelse med vores aktivitet. Denne model er med til at skabe sammenhæng i aktiviteten, derudover gør den planlægningen og udførelsen mere overskuelig.

 

Udarbejdet af,

Aysegül 101162144, Merve 101162104, Gözde 101162031 & Simone 101162094.

CPF16o-MD11
CPF16o-MD11
CPF16o-MD11