Barndommen, og dermed også betingelserne for børns leg har ændret sig, og medierne har fået en stor betydning både i samfundet, men også i børnenes liv. Medierne benyttes både som legeredskaber og som underholdning, men børn er ikke længere kun tilskuere og afkodere af indhold, men også producenter. Medierne er på denne måde en vigtig og positiv del af børns liv, og deres brug af medier er en uundgåelig faktor i vores samfund i dag, som vi alle, også pædagoger, er nødt til at forholde sig til.        

Vi har igennem modul H og I lært om medier og digital kultur inden for det pædagogiske felt. Vi har arbejdet med stop-motion, robotter, QR-koder, computer spil, programmering og screencast. Vores speciale er dagtilbud og derfor har vi udarbejdet en medieleg der er tilsvarende til denne målgruppe.

 

EN MEDIE JAGT MED QR-KODER 

Vi fik til opgave at teste vores færdigheder i praksis, hvor vi skulle lave noget med digitale medier og børn. Vi udarbejdede en medie skattejagt hvor vi implicerede QR-koder, som er stregkoder der kan gemmes information på, såsom billeder eller videoer,som ledetråde til spor. Men det vigtige var at børnene havde bestemmelse i at lave posterne.

 

DET HANDLER DET OM

Børnene bliver delt op i 2 grupper og her skal de i første omgang lave poster og spor til den anden gruppe. Det foregår ved de f.eks tager et billede af en speciel blomst på legepladsen i børnehaven. Så laver vi voksne blomsten om til et puslespil på iPad’en. Når den anden gruppe skal til at lave skattejagten, får de iPad’en og skal samle puslespilet, indtil de kan se at det er en blomst og så skal de finde den.

Når de finder blomsten, er der en QR-kode som de scanner med iPad’en og her får de så den næste ledetråd indtil de til sidst finder “skatten”.

Eksempler på poster/ledetråde:

Lyd filer
Video klip
Stop motion film
En lille digital animation
Digitale billeder
Digitale puslespil

 

Didaktiske overvejelser

Børnene får udviklet digitale færdigheder ved hjælp af iPad og de får brugt kreativiteten blandt andet  via. de fotografier de skal tage og bruge i medielegen. De får brugt fantasien gennem fortæller sansen og børnene udvikler sig sammen gennem samarbejde.  En vigtig ting vi har lagt vægt på er, at børnene får medbestemmelse i det de er med til at kreere til den digitale skattejagt. 

I artiklen “Et godt børne miljø” af Per Schlutz, handler om sociale relationer.  Han beskriver at et godt børne miljø skabes ud af kvaliteten af legemuligheder. Med dette menes miljøer, der stimulerer børnene, hvor børnene har sociale relationer med kammerater, samt en god voksenkontakt. I vores medieleg skal det forstås som, at der er redskaber, altså legemedier, til rådighed for børnenes udfoldelse af leg, og at børnene kan være sociale omkring et legemedie. 

Børn udvikler sig i høj grad sammen. I medielegen skaber børnene udviklingsmuligheder for hinanden ved fx. at engagere sig i lege, undersøgelser og opgaver sammen. De deler deres engagement og nysgerrighed med hinanden, og sammen skaber de udfordringer for hinandens læring og udvikling. Når man iagttager børnene i færd med noget nyt, så kan man se hvordan de kan komme til at være med og deltage.

Medielegen knytter sig i høj grad til hvordan de andre børn socialt spiller sammen, men forudsætningen for at børnene har det godt sammen, handler om hvordan de voksne spiller sammen om at skabe muligheder for børnenes samspil.

 

Dagtilbud gruppe 3:

Henrik, Henrik, Jonathan og Kenni

 

 

CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12