Digitale medielege

 

Vi har igennem modul I valgt at beskæftige os med medielege. Medielege er forklaret af Klaus Thestrup, som en leg hvor børnene bruger de digitale medier, til noget det oprindeligt ikke var tiltænkt. (Thestrup, 2015)

Vi har valgt at vi ville afprøve medielege i praksis, fordi vi gerne ville vise børnene hvordan de kunne blive aktive brugere af deres smartphones, fremfor passive brugere der kun benytter sig af de allerede eksisterende apps. Det gav os også en mulighed for at blande det mediepædagogiske med krop og bevægelse, som nu er blevet et krav i skolen. Samtidig når vi inddrager det aktive aspekt i vores leg, viser vi hvordan man kan gøre en medieleg til en bevægelsesaktivitet, og dermed viser vi også forældrene at medierne ikke overtager undervisningen, men kun understøtter det pædagogiske element.

Vi har afprøvet flere forskellige typer medielege, hvor vi kombinerer flere lege de i forvejen kender med medier de er vant til at benytte sig af. At tilføje medier til allerede kendte lege, er med til at åbne op for nye idéer, danne sociale relationer og udvikle på børnenes mediekompetencer.

Efter begge vores afprøvninger har vi set at vores ene lege som vi kaldte kamera 15 fange, var den der fangerede børnenes interesse mest. Den går ud på at der er en enkelt fanger som lukker øjnene og tæller til 15 mens resten af børnene gemmer sig. Derefter måtte fangeren tage 3 skridt, og dem han/hun kunne tage billeder af, enten af krop eller ansigt blev fanget. Når fangeren ikke kunne finde flere råbte hun/han dette højt, lukkede øjnene og talte nu kun til 14. Så skulle alle børnene op og røre hende/ham og ud og gemme sig igen, dette forsatte indtil alle var fundet.

I planlægningen af vores praksisafprøvningsforløb, har vi benyttet os af den mediepædagogiske loopmodel for at kunne analysere på både selve afprøvningen samt vores medbragte medielege. Dette gjorde vi, for at kunne være bedst muligt forberedt, med henblik på at få det bedste resultat ud af vores praksisafprøvning og kunne videreformidle dette til både pædagoger, lærere og vores medstuderende. Vi har til loopmodellen tilføjet et punkt vi har kaldt evaluering, da vi derved har haft mulighed for at evaluere på de forskellige aspekter i vores afprøvning, og der igennem forbedre vores lege til næste afprøvning. (Kusk, 2015)

 

Vi har i forbindelse med vores medielege ønsket at tale med børnene om digital dannelse, da vi præsenterer dem for lege, hvor de tager billeder af hinanden. Derfor har det været relevant at gøre dem opmærksomme på hvilke billeder man deler af hinanden på de sociale medier. Vi hertil benyttet os af quiz Kahoot, hvor vi har lavet et spørgeskema, med spørgsmål om de sociale medier og deres brug af disse. Ved hvert spørgsmål tog vi en snak med børnene, for at få dem til at uddybe og tage stilling til det enkelte problemstillinger. At vi benyttede os af Kahoot, gjorde at alle børnene var nødt til at reflektere over spørgsmålene selvom de ikke havde lyst til at byde ind i den fælles snak.

 

Efter praksisafprøvningernes afslutning og fremlæggelserne på campus har vi opnået færdighederne til at kunne benytte os af mediepædagogiske aktiviteter i praksis. Dette har hjulpet til, at vi både har reflekteret over legenes forløb og vores egen planlægning af forløbet, bl.a. ved at gå i dialog med børnene omkring deres tanker om det forløb vi præsenterende dem for.

 

Reference liste:

Thestrup, Klaus. (4. 6 2015). Medielegseksperten: Hvad er medieleg? Hentet 19. 9 2017 fra Youtube.dk: https://www.youtube.com/watch?v=EJKe9oMX8tQ

Kusk, H. (2015). Kapitel 5. I E. Brandt, J. A. Frydendahl, S. L. Johansen, H. S. Karoff, H. Kusk, A. Petersen, & K. Thestrup. Systeme profession.

 

Signe, Lasse, Frederik og Mette

CPE15o-MD12 SK7

CPE15o-MD12
CPE15o-MD12Sign
CPE15o-MD12Signe
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12

GemGem
CPE15o-MD12

GemGem
CPE15o-MD12

GemGem
CPE15o-MD12

GemGem
CPE15o-MD12