Det er i dag et samfundsmæssigt vilkår, at digitale redskaber må medtænkes i udviklingen af det moderne dagtilbud (Christensen & Søndergaard, s. 75). Børn vokser i dag op som “digitalt indfødte” idet at digitale medier for denne generation vil være en hel naturlig del af deres opvækst og kultur, da de aldrig har kendt til andet (Johansen, 2014, s. 21). Medierne spiller en stor rolle i forhold til børns dannelsesprocesser, legekultur og identitetsudvikling, og det er derfor vigtigt at vi som kommende pædagoger kan hjælpe børnene med til at navigere rundt i disse (Johansen, 2014, s. 38). Spørgsmålet går ikke længere på hvorvidt de digitale medier bør bruges i dagtilbud, men derimod hvordan de bør benyttes (Christensen & Søndergaard, s. 75). Ipad’en er ikke noget godt eller dårligt i sig selv, det er hvad du bruger den til der har betydning.

 

At det mest brugte digitale redskab i dagtilbud er en Ipad hænger sammen med, at denne har en høj grad af affordance, samtidig med at det er et mobilt medie som flere kan være sammen om. Stort set al forskning der er at finde på området omkring ipads og digitale medier viser at disse har en motiverende faktor i forhold til læring, og det er netop dette vi pædagoger skal gribe fat om (Hansen, s. 23). Vi skal se på Ipaden som et redskab i en pædagogisk sammenhæng.

 

Vi i gruppen har her på valgmodulet “Medier og digital kultur” især arbejdet med det Ipads som digitalt redskab, og fået kendskab til forskellige apps og lært analysere på disses funktionalitet og nytte. En af de apps vi særligt har arbejdet med er app’en Puppet pals, hvor man kan skabe en digital fortælling via valgfrie baggrunde og figurer. Vi i gruppen har brugt Puppet Pals til at lave et forsøg med 2 børn i alderen 3-4 år, hvoraf disse har svært ved at huske at gå på toilettet. I forsøget bruger vi her appen lave en interaktiv fortælling, som omhandler børnenes problemstilling om at skulle nå på toilettet i tide, og her kan børnene være med til at opstille løsningsforslag for historiens gang og samtidig være en aktiv aktør, idet at figurerne kan styres. App’en giver børnene mulighed for at være med til at danne deres egen fortælling, samt refleksion heraf. App’en er sjov kræver ikke de store tekniske færdigheder og er derfor et ideelt redskab til dagtilbud.


CPE15o-MD11