Til seminar dagen har vi valgt at tage udgangspunkt i digital dannelse i pædagogisk praksis. Det digitale medie, vi gør brug af i vores aktivitet for at udfordre børns digital dannelse, er Ozobots. Ozobots er nogle små robotter, som er programmeret til at følge tuschstreger. Ved at tegne i forskellige kombinationer af farver, kan man få Ozobots til at køre på forskellige måder eksempelvis “zigzag” eller “turbo”. Dette kaldes for farvekoder.

Formålet med vores aktivitet er først og fremmest at give børn kendskab til teknologien. I og med vi som pædagoger har ansvaret for at skabe rammer, for at børn kan få mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige teknologiske redskaber. Redskaber som eksempelvis GPS, digitalvægt, webkamera mv, giver børn mulighed for at udvikle en kreativ, produktiv og kritisk tilgang til anvendelse af teknologierne (Bilag 5 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer). Derudover er aktiviteten et bud på, hvordan man kan inddrage teknologien i børns leg i den pædagogisk praksis.

At understøtte digital dannelse er en del af det overordnede mål som er teknologiforståelse. Dette skal forstås gennem de 4 hovedområder, der udgør en teknologiforståelse: Teknologisk handleevne, digital design og designprocesser, digital myndiggørelse og computational tankegang. Grunden til vi har valgt at aktivere børn med Ozobots er, at vi mener, det fungerer som et fundament til at skabe en digital dannelse hos børn i dagtilbud. Dette bliver støttet op om af Lars hammershøjs forskning om legen, som en kreativ dannelsesprocess. Vores tanker var at inddrage ozobots til at opbygge en leg, hvorigennem børnene tilegner sig en digital dannelse.

Aktiviteten er tilrettelagt således, så den gør brug af Ozobots. Vi har lavet 4 poster med forskellige udformninger af vores aktivitet. 2 indeholder puslespil hvori man skal samle en bane til Ozobots. Den ene bane har ikke et mål ud over at prøve sig frem og samle puslespillet til Ozobots. Den anden bane har et start og slut punkt. Her er målet at løse puslespillet, så Ozobots kan køre fra start til slut.

De 2 andre poster udformer sig i mere basal udforskning af Ozobots. Her får deltagerne udleveret papir, tusch og farvekoder til at prøve sig frem og skabe sine egne baner til Ozobots.

Vi mener, vores aktivitet er med til at udfolde børnenes kreativitet og får dem til at være mere reflekterende over teknologiens funktion og virke. Derudover vækker aktiviteten børns nysgerrighed om teknologien. Aktiviteten er med til at skabe fokus på samarbejde, eksempelvis det at løse forhindringer og se muligheder ved hjælp af hinandens kompetencer og viden. At have fokus på teknologien i dagligdagen gavner børns udvikling i og med, hvis børn besidder en teknologisk handleevne, vil de andre øvrige kompetencer blive understøttet.

Aga, Mathias, Rikke

 

 


puce17-md01