Når vi taler om tanker, taler vi om kognitioner. Når vi taler om metakognitioner, så taler vi om tanker om tanker. En tanke om en tanke, er indre arbejdsmodeller vi danner i barndommen og fortsat igennem livet. Fra 6-årsalderen, begynder vores måder at tænke på, at danne sig som vaner. Vanerne kan laves om – men det kræver en bevidsthed til at begynde med. Har vores tankevaner dannet sig i en form, som har en negativ påvirkning på vores selvbillede, følelsesliv og oplevelse af verden kan det igennem tiden vokser sig større. Nogle oplever at tankerne får deres eget liv, og kan føles ude af kontrol – i form af ruminationer og bekymringer som kan udvikle sig til angst, depression m.m.  

I dagens samfund kan du gå til lægen, når du oplever at være depressiv og angst. Her får du typisk tilbudt medicinering og et behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet er ofte kognitivt eller metakognitivt. Det er her at patienten får mulighed for at begynde at arbejde med sine tanker, og danne nye indre arbejdsmodeller. Men det kan tage lang tid. Patienten vil typisk have indlejret de modeller, igennem mange år. Er patienten fuldt identificeret med sine tanker, kan det tage lang tid at ændre den virkelighed.  

Ideen om Mega Meta udspringer fra netop dette. I de seneste 10 år, er der sket en markant stigning i antallet af unge, der har været i kontakt med psykiatrien grundet en psykiske lidelse. 15% af alle børn i Danmark, har været i behandling inden de fylder 18år. Børn idag har kognitive udfordringer i sammenhørighed med præstations – og evalueringssamfundet. Det kræver nye kognitive værktøjer. Hvis bevidstheden om ens tanker, kan tilbagebringe psykisk velvære og trivsel, kan det ligeledes danne et fundament for bevidsthed, i en tidligere alder. At lære at bruge sine tanker som et værktøj, kan sammenlignes med at lære et spille på et instrument. Har du spillet som barn, vil det sidde i fingrene og hurtigere komme til dig som voksen.  

 

I vores projekt, har vi til hensigt at udarbejde en læringsform som understøtter læren om tanker. Mega Meta er ikke en enkelt aktivitet, men et løbende udviklingsprojekt og undersøgelse, i en alternativ undervisningsform. Et samlepunkt for projektet vil være en digital læringsplatform som kan benyttes af folkeskolelærere, pædagoger og andre faggrupper. Her kan der findes visualiseringsteknikker, som vi har navngivet ”tankedyr” med henblik på at formidle den metakognitive metode til undervisningsmateriale, til aldersgruppen 6-11 år. Et tankedyr repræsenterer barnets tanker, og er en øvelse i at separere selvet fra tanken. Det er derfor vigtigt at barnet kan skabe sit eget tankedyr, så barnet er medskaber i processen.

Det nuværende mål ved platformens indhold, er at det skal indeholde børnelitteratur, tegn-selv tankedyr, børnemeditation og animationsvideo. Til fagpersonerne ønsker vi at skabe lettilgængelig, og gratis, adgang til metakognitive øvelser og lege som kan bruges i praksis. På længere sigt er Mega Meta tiltænkt som et undervisningsprojekt i klasselokalet, hvor Mega Meta kommer ud i praksis, og gennemføre en tilrettelagt undervisningstime hvor de samme elementer fra platformen bliver præsenteret.  

 

 Julie Elhauge & Sofia Masood  

puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01