Aktiviteten

Vi har lavet et forløb med børnehave børn i alderen 4-5 år. Forløbet handlede om at give børnene en forståelse for at det er okay at fejle, og det ikke skal være pinligt, samt at lytte og give plads til hinanden.

Vi valgte at tage udgangspunkt i nogle af de redskaber vi har fået i undervisningen. Vi har alle oplevet hvordan nogle udfordringer har holdt os tilbage, da frygten for at se dum ud sidder i os alle. Hvis man giver børn disse redskaber i en tidlig alder, er der større chance for at de udfordre sig selv og turde.

Inden vi tog ud i institutionen for at afprøve aktiviteten med børnene, havde vi lavet instrumenter, MGP-skilte, en inspirations video og ikke mindst tømt skabene for sjov udklædning dertil.

I praksis lavede vi forskellige aktiviteter. En af dem var var at lave medaljerne til de deltagende. Anden del af aktiviteten var improvisation-øvelser, for at varme op og rykke deres grænser. Sidste del af aktiviteten var at lytte til det musiknummer som de havde valgt at bruge, og få et indtryk derfra. Dernæst skulle de lave et udtryk med udklædningen og dans, som vi så filmede til forældrene fra børnehavens Ipad.

Til seminardagen vil vi bruge de 20 min. vi har på improvisations legene og dansen, og håbe på deltagelse fra vores medstuderende. Vi vil igen vise vores egen MGP video som inspiration,

 

Teori og didaktiske overvejelser

Forløbet har vi reflekteret og evalueret ud fra SMITTE- modellen, da det gav et bedre overblik. Modellen er dynamisk og det betyder at man justerer de enkelte elementer på skift, så målet opnås bedst. Vi oplevede at planen om et eksplorativt sammenspil ikke fungerede, og vi brugte derfor mere af det fortællende samspil.

Dansedelen i aktiviteten byggede vi op om Malcolm Ross’ model, med det formål at få børnene til at udtrykke sig æstetisk igennem deres fantasi. Børnene skulle lave et udtryk (dansen) af det indtryk de fik fra sangen.

Børn kan udtrykke sig æstetisk på mange måder, og det gælder også på den digitale front. Med børnehavens ipad valgte vi at tage billeder/filme børnene, da vi på den måde sammen med dem, kunne skabe et æstetisk udtryk. Derudover syntes vi også det var vigtigt at børnene fandt ud af, at man kan bruge elektronikken på andre måder end kun at spille spil. Det er vores job som pædagoger at gøre de ældste børn skole klar, og det gælder også med computeren, som er en stor del af skolens undervisning.
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I