MIG ELLER DIG

 

INTRO

Gennem vi vores VK forløb, er vi som pædagogstuderende blevet bevidste om, at vi oplever verden gennem fortællinger. Dette kommer til udtryk når vi dømmer andre ud fra vores eget narrativ. Vi har som gruppe en interesse i at udfordre disse narrativer, for på den måde at muliggøre det at møde mennesker – som de er og ikke som vi tror de er. Derfor har vi tilrettelagt en lille aktivitet, der afsluttes med en samtale i plenum.

 

MÅL OG RAMMER

Igennem vores aktivitet vil vi synliggøre, præcist hvor meget vores allerede tillærte narrative forståelse, kommer i spil når vi som kommende pædagoger møder en borger for første gang.

Vores mål med aktiviteten er at belyse den udfordring, der kan opstå i mødet med en borger, for lader vi os styre af vores allerede indtaget fordømme, og tidligere tilegnede narrativ, eller er vi i stand til at møde borgeren på lige fod i en subjekt-subjekt relations (Schibbye 2005), hvor vi kommunikere i en udvekslingstone frem for en undervisningstone (Palludan, 2003). 

 

Vores målgruppe er andre pædagoger eller andet fagfolk. Vi mener dog samtidig at denne aktivitet ville kunne give et positivt afkast hvis den blev lavet med deltagere fra en gængs brugergruppe. Deltagerantallet for aktiviteten er ikke afgørende. Aktiviteten kan foregå alle steder så længe der er god plads hvis antallet af deltager er mange. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser 

Aktiviteten startes op med at deltagerne får udleveret nogle spørgsmål og udsagn skabt af aktørerne for at udfordre deltagernes forforståelse samt narrativ. Der er fire spørgsmål og to udsagn. Deltagene skal efterfølgende sammenkæde spørgsmål og udsagn med hvilken en af aktørene de formoder, dette enten passer på eller er blevet sagt af. For på den måde at synliggøre deltagernes narrativ. Ydre mere skal deltagerne skrive 1 til 2 linjer om hvorfor de mener at det hænger sådan sammen. Til sidst i aktiviteten, vil vi gennemgå alle deltagernes svar, samt narrative overvejelser, i plenum – for derefter at komme med de ”rigtige” svar på spørgsmål samt udsagn.

Vores mål med denne aktivitet, er at synliggøre mulige benspænd vi som kommende pædagoger kan møde ved at, lade os styre af fordomme og gamle narrativer. Vi ønsker også at skabe en vis form for, selvrefleksion samt selvindsigt.

Metode skrive individuelt og tale i plenum
Mål efter 

Formålet er at der er blevet skrevet, snakket og diskuterer  

 
puce19-ku07f