Mig i de sociale kategorier 

 

  • Mål og rammer

Målet med vores aktivitet er at skabe en bredere forståelse af kulturbegrebet, og at skabe en bevidsthed omkring deltagernes egen position og tanker i samfundet. Vi har valgt at vores målgruppe primært er de unge herunder studerende fra 18 – 35 år. Da vi har med unge mennesker at gøre er deltagerantallet i vores aktivitet åben, da vores aktivitet på en måde er individuel, samt i mindre grupper. Alt efter deltagerantallet laver vi små grupper af minimum 5 deltager i hver gruppe. Vores aktivitet er mest skriftligt, derfor benytter vi kun materialer, som kuglepenne og noget papir, hvor der står forskellige sociale kategorier, såsom etnicitet, køn m.m. 

 

  • Indhold

Vores aktivitet tager udgangspunkt i begrebet kultur herunder begrebet “intersektionalitet”, da vores valgforløb er kulturmøde og interkulturalitet. Vi starter som en gruppe med at give en kort præsentation af de ovennævnte begreber. Herefter får hver deltager et papir, hvor de sociale kategorier står på. På dette papir skal deltagerne i aktivitet sætte ring rundt om de kategorier, hvor de synes de er anderledes end de andre. Det kan f.eks. være, hvis man føler sig anderledes i praktikken i forhold til de andre pædagoger/medarbejder osv. Til sidst laver en kort opsamling på aktiviteten, hvor vi stiller spørgsmål, som f.eks. “hvilke kategorier har i sat ring om?”, og her forventer vi, at deltagerne (studerende) byder ind og siger hvilke kategorier de har sat ring om, og herefter give en kort forklaring på hvorfor de føler sig anderledes i et eller flere af de kategorier de har sat ring om.

 

Vi har i vores valgfagsforløb “kulturmøde og interkulturalitet” beskæftiget os med nogle teoretiske begreber og forståelser af hvad “kultur” er og hvad det indebærer. Vores faglighed er baseret på begreber, såsom kultur og intersektionalitet. Didaktiske overvejelser kan b.l.a være at øge målgruppens bevidsthed om sin egen position i samfundet, og hvordan man kan acceptere ens forskelligheder på trods af normalitet i samfundet. Selvom man stikker ud af normen er vi alle sammen nogle unikke individer, og vi skal kigge på vores forskellighed som en kompetencer.

 

Grunden til vi har valgt denne aktivitet er, fordi vi synes det afspejler sig godt i de forskellige emner vi har haft i valgforløbet indtil videre. Vi tænkte på denne aktivitet, da vi selv i starten havde et mere snævert forståelse af begrebet “kultur”, men igennem dette forløb har vi fået en bredere og større viden til kulturen og hvor meget det faktisk indebærer. Vi har valgt at have fokus på begrebet “kultur” – vi har valgt et meget overordnet begreb først, da vi mener det er vigtigt at have en konkret forståelse af kultur inden man går i gang med aktiviteten. 

 

Büsra, Enaam, Mamie, og Natja


pucf20-ki02