Materialer
4 spilleplader + 36 brikker man kan enten lave dem selv, eller bruge det pædagogiske redskab fra trip trap tusse. 

Selve Aktiviteten
Deltagerne inddeles i 4 hold. Hvert hold placeres i hver sit hjørne af salen/arealet/klassen og hvert hold får en spilleplade, som de sammen skal kigge godt på og afprøve mimebevægelserne, før aktiviteten starter. Brikkerne lægges ud midt på området, så alle hold har lige lang afstand til brikkerne. Brikkerne ligger med motiverne nedad. Ved startsignal må én deltager fra hvert hold løbe ud og løfte en brik, se på figuren og så skal der mimes. Kortet lægges på gulvet med skjult motiv, mens aktiviteten mimes så tydeligt som muligt. Holdkammeraterne gætter løs, indtil de rammer rigtigt. Mimeren mimer ja eller nej til de forskellige gæt. Aktiviteten skal mimes, uanset om personen ved, om den er på pladen eller ej. Hvis motivet passer til holdets plade, må brikken tages med tilbage og lægges på pladen.

Formål og målgruppe
Aktiviteten kan leges med børn fra 5 år og op efter.
Igennem aktiviteten skal der fra deltagernes side benyttes kropssprog. Idet at deltagerne i aktiviteten skal mime for at få en brik på pladen, er man nødt til at benytte sig af kropssprog for at få det rigtige svar. Aktiviteten styrker bevægeglæden, samværet og opmærksomheden hos både børn og voksne. Med MimeBanko er, at børnene både sprogligt og kropsligt lærer nye begreber indenfor sport og musik. Når de mimer brikkernes temaer, træner de motorisk planlægning – når de skal gætte aktiviteten, lærer de at aflæse andres kropssprog. Derudover trænes turtagning, samarbejde, koncentration, koordination, opmærksomhed, hukommelse, rumorientering og det at være ”på”.

Formål

 • Motorik
 • Bevægeglæde
 • Imitation
 • Forestillingsevne
 • Opmærksomhed
 • Koordination
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Vedholdenhed
 • Samarbejde
 • Tur-tagning
 • Rumorientering

Fordele

 • At iagttage og gentage
 • Let at tage frem, bruge og pakke væk igen.
 • Anvendes uden forberedelse.
 • Kan gradueres til målgruppen.
 • Mulighed for at bruge én eller flere plader og dermed graduere sværhedsgrad.
 • Kan bruges ude og inde.
 • Godt redskab i inklusions-øjemed.
 • Godt redskab til at iagttage barnets evne til at udføre instruktion fra billeder.

Didaktiske overvejelser
Børns kommunikation er i højere grad end hos voksne styret af kropslighed. Både børn og voksne, kan gå hen og blive usikre når vi interagerer og kommunikere med andre mennesker – som ikke altid formår at aflæse hinanden. Derfor kan man med fordel sætte fokus på udviklingen af god bevidsthed omkring kropslig kommunikation, idet at børn oftest kigger på hvad kroppen siger før de hører ordene. Her er bevægelsesaktiviteter, hvor børnene skal samarbejde være en god ramme til det pædagogiske arbejde, for at få arbejdet med den sociale, kropslige og følelsesmæssige læring. Da man via bevægelsesmæssige kompetencer er med til at etablerer et fundament og giver dem mulighed for at indgå i fællesskaber med andre børn. Hvilket i sidste ende også vil være med til at få skabt en god relation i hele klassen.

 

Oliver Haastrup, Andreas Kjær Hansen, Jasmina Fatic & Laura Oxlund Jensen

puce19-sb0
puce19-sb03
puce19-sb03
puce19-sb03