Mål og Rammer:

Målet med aktiviteten er at styrke børnenes kreativitet og fantasi 

ved at de kreerer sit helt eget fantasi monster. Aktiviteten er egnet til børn i SFo i alderen 6-8 år. Der kan være max 6 – 12 deltagere. 

Vi vil gerne lægge vægt på, at børnene har mulighed for at bruge deres fantasi og får mulighed for at arbejde med akvarel farver, samt ipads hvor de vil kunne lave sin  egen film ud fra deres fantasi monstre med appen puppet pals som er en app der kan bringe deres fantasi monstre til livs. Børnenes medbestemmelse vægtes højt, derfor er der ikke faste rammer for hvordan de enkelte elementer i monsteret skal se ud. Det er vigtigt at vælge et rum med tilstrækkelig plads til at børnene kan arbejde. 

Til aktiviteten skal man bruge: A4 papir, saks, akvarel farve, sugerør til at puste farven ud, og tusser eller ugeblade til at skabe øjne, mund, arme, ben mm. Vi er blevet inspireret af Pinterest til at lave dette forløb. 

 

Indhold: 

Aktiviteten er tilpasset med henblik på at fremme samarbejde og kommunikation imellem børnene. Vi stræber efter at skabe et kreativt miljø, hvor børnene kan udfolde deres fantasi og lære af processen, snarere end blot at fokusere på det endelige resultat. Ved at være lydhør over for børnenes idéer og initiativer undervejs, håber vi på at skabe en sjov og berigende oplevelse for alle deltagere. Aktiviteten er opdelt i et forløb på tre dage, og kan udføres i følgende rækkefølge: 

Dag 1: Experiment fase med farver. Lave et monster med flere farver. Man starter med at lave små dråber af akvarel farver på A4 papiret, der hvor man synes at håret skal være, herefter, laver man dråber af akvarel farver der hvor man synes ansigtet skal være osv derud af. Herefter puster man til dråberne, så det skaber et udtryk.

Dag 2: Når farven er tør, kan du klippe øjne, næse og mund ud fr

a et ugeblad og lime det fast. De kan også vælge at tegne de forskellige dele med tusch, så de danner et ansigt. Evt. 

Tegne vinger, karpe, tasker, udsmykning osv på.

Dag 3: Herefter klippes fantasi monsteret ud, og der tages et billede af de udklippede fantasi monstre, som implementeres i appen. Nu kan børnene lege  med disse figurer, og fortælle historier, samtidig med at deres historie bliver optaget som en film. 

Faglige og didaktiske overvejelser:

I vores tilgang til aktiviteten lægger vi vægt på den kreative proces frem for det endelige produkt, da vores mål er at fremme læring og udforskning undervejs i processen, snarere end at have fokus på at opnå et færdigt resultat.

Æstetik handler om sanser, følelser, oplevelser og fornemmelser, og det har ikke megen plads i vores moderne samfund, hvor fokus er på rationalitet, evidens, mål og det kognitive, eksempelvis repræsenteret ved fagene matematik, videnskab og sprog. Men selvom det æstetiske umiddelbart ser trængt ud i vores samfundsliv, fylder det til gengæld i vores private (fritids- )liv“(Baumann, 2017,  s. 55 – 66).  

Vi anerkender også betydningen af æstetik i børns læring, som Baumann påpeger det. Selvom æstetik ikke altid prioriteres i vores samfund, mener vi, at det spiller en væsentlig rolle i børnenes udvikling af sanser, følelser og oplevelser. Gennem vores aktivitet ønsker vi at fremme børnenes æstetiske forståelse og berige deres læringserfaringer. I vores æstetiske aktivitet, kommer børnene til at fokusere i hovedet  ud fra deres egen matematiske kompetencer, og anvender det på papiret, fx hvor mange farver de har brugt og hvor stor deres figurer, evt hvor mange øjne, øre eller hvad de ellers anvender.  De anvender sproget ved at kommunikere igennem  hele aktiviteten. Pædagogiske aktiviteter fylder meget i samfundet, som børnene vokser op med

 

Litteraturliste:

  • Baumann, A. (2017). Æstetik i pædagogisk praksis. In N. Falk Hansen (Ed.), 

 

Af Christina , Luljeta, Zeliha og Sara SJ.  Pucf22-ku04v
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m