Målet med vores aktivitet er, at få børnene til at udtrykke sig gennem deres sokkedukker, ved brug af deres håndværksmæssige kunnen samt brugen af fantasi og kreativitet. 

Vores specialisering er dagtilbud og på baggrund af dette henvender vores forløb sig til børnehavebørn. Målgruppen er børn i alderen 4-5 år og der kommer til at være 8 deltagende børn i forløbet. Eftersom vores børnegruppe består både af de ældste børn, som er gode til at fordybe sig og holde koncentrationen, men også yngre børn, som kan have brug for lidt ekstra støtte af en voksen, derfor vil der være to børn til hver voksen.  

Når vi er fire pædagog studerende i gruppen, så er 8 børn et passende antal til aktiviteten, så kan hver studerende have fokus på 2 børn hver, for at børnene bedre kan fordybe sig i længere tid. Dog kan dette forløb sagtens gøres med flere børn, men jo flere børn, jo mere tålmodig skal børnene være.

Nogle af de fysiske rammer og materialer vi har valgt er følgende; At børnene skal være på en stue, hvor de opholder sig dagligt, mange af materialerne findes i børnehøjde og derfor ved børnene hvor de skal lede efter de forskellige materialer. De mange materialer i rummet kan være med til at vække børnenes nysgerrighed. Derudover kan rummet være med til at give børnene inspiration, da de kan gå hen og føle på tingene. Vi har f.eks. valgt at børnene skal gøre brug af stof, garn, ris, sand, snor, knapper mm. Hertil vil saks, limstifter og sokker være nødvendigt.

Derudover har vi valgt et tema som børnene vil opleve, er relevant for dem. Dette fandt vi frem til, på vores forbesøg med institutionen, hvor vi både på baggrund af interviews af børnene samt info fra den faste pædagog, fandt frem til at de savner aktiviteter hvor stof indgår. Vi har valgt at bruge  krea-rummet med alle materialerne, fordi rummet skal give børnene en følelsesmæssig og sanselig kvalitet, som er med til at give børnene lyst til at udtrykke sig kreativt på baggrund af at en impuls er vækket. 

Nedenfor ses der flere billeder af krea-rummet på institutionen med de forskellige materialer.  

 

Med denne aktivitet har børnene mange muligheder for at forme deres figur ude fra egen fantasi (dyr, menneske osv.) Barnet bør have medbestemmelse i aktiviteten, derfor er det op til det enkelte barn hvad sokken skal fyldes op med, dog er benspændet at sokken enten fyldes med ris eller sand og på den måde kan man bl.a. stimulere barnets sanser. Samt at barnet har adgang til mange materialer at tilføje på figurerne. 

Forløbets fremgangsmåde

​​Dag 1 billedsøgning: Vi vil starte processen ved at have en åbent dialog med børnene angående, hvilke figurer de godt kan lide. Herefter vil vi åbne op for en samtale med børnene om figurerne. Afslutningsvis vil vi bede børnene om at tegne og farvelægge figurerne. 

Dag 2: Vil vi sammen med børnene finde de forskellige materialer de vil anvende for at kreere deres kommende figur. Efterfølgende skal de lime dem på de farvelagte tegninger, hvorefter de kan vælge, hvor på tegningen de vil anvende de forskellige materialer. 

Dag 3: Børnene skal lave deres figurer ud af sokker, fyld (sand, ris) samt de materialer de fandt på dag 2. 

Nogle af vores didaktiske overvejelser vi har gjort os er, at det skal være en legende aktivitet, med 3 dages udviklingsfaser, hvor børnene trin for trin når frem til deres færdige designet sokkedukker. 

Derudover har vi fokus på Malcolm Ross model for den skabende proces, grundmodellen (7 trins-modellen) der giver børnene overblik over deres igangsættende æstetiske læreproces, og igennem hensigtsmæssig benspænd vil det bidrage til at stilladsere børnenes læring, i det videre teoretiske arbejde med vores aktivitet.

Litteraturlisten:

  • Austring B. og Sørensen M. (2006) Model for igangsættelse af æstetiske læreprocesser. Æstetik og læring. Hans Reitzels forlag. København.
  • Hauer H. & Mathiesen F. (2016), Kulturelle og æstetiske læringsformer. Pædagogik i
    dagtilbud. Gravesen D. T. (red.). Hans Reitzels forlag
  • Ørsted J. (2022) Når benspænd stilladserer kreative læreprocesser.

Udarbejdet af:

Jeanett Beck
Nannah Ali
Safaa Derbas
Shelan Charif 

puce20-ku04v
puce20-ku04v
puce20-ku04v