Min helt egen fantasi fisk  

 

Mål og rammer – 

Målet med denne aktivitet er at fremme kreativiteten og fantasien hos børnene, gennem udforskning af forskellige ressourcer. Udover dette er målet også at udvikle børnenes kreative evner, fantasier, udtrykke sig kreativt og finmotoriske færdigheder gennem brugen af ressourcerne. For at opnå målet vil børnene derudover blive observeret, for at se om de arbejder i et flow og kan udtrykke deres kreative evner og fantasier.

Målgruppen her er børn fra alderen 3-5 år. 

De voksne skal engagere sig sammen med børnene i aktiviteten for at give dem mulighed for at få inspiration og vejledning til, hvordan de kan dekorere deres fisk. Man skal ikke have en traditionel voksenrolle under denne aktivitet, men derimod være nærværende på samme niveau som børnene, hvilket vil sige at man som voksen deltager på samme måde som børnene i processen og interagere med dem på en ligeværdig måde. Når det er nødvendigt, kan man give en hånd og hjælpe, og det vil motivere børnene, at man som voksen altid har en åben og støttende tilgang. 

 

Indhold – 

Igangsættelsen af aktiviteten begynder med at der bliver sat de ressourcer, som er gjort klar på forhånd, på bordet. Børnene vælger, hvilke farve fisk de vil dekorere og griber fat i lim, saks og de andre materialer, som de gerne vil bruge til at dekorere deres fisk med.

Aktiviteten vil blive afholdt i et egnet rum med tilstrækkelig plads, så børnene kan arbejde fri og sikkert. Her kan de klippe/rive papir af med forskellige teksturer og forme dem som de vil, de kan klippe forskellige former ud i forskellige farver og klistre det fast på deres egen fisk. efterfølgende bliver der snakket omkring, hvordan hver især har valgt at dekorere deres fisk, hvorfor de har valgt at dekorere den på den måde, og høre nærmer på, hvilke tanker og fantasier de har haft undervejs. 

 

 

 

Faglige og didaktiske overvejelser – 

Som Ringsted nævner i teksten, er kreativitet en evne til skabende nytænkning og handling. I denne aktivitet er form

ålet at sætte børnene i en situation, hvor de bliver nødt til at bruge deres kreative evner. Kreativitet kaldes ofte den skabende fantasi. (Ringsted, 2008). Fantasi er evnen til at fremkalde indre billeder, som udgør råstoffet i kreativiteten. Kreativitet kræver således anvendelse af fantasi og evnen til at tænke i billeder, når man søger efter ideer eller løsninger, som derefter kan realiseres.

Børnene skal kunne skabe deres helt egen fantasi fisk. Dette får de gjort ved at danne disse forskellige fantasi billeder i hovedet. Der er ikke en rigtig måde at dekorere sin fisk på og ingen begrænsninger på, hvor meget man må bruge af de forskellige ressourcer, der er stående på bordet. Dette fører til, at  børnene får fri adgang til at fantasere og udforske deres kreative evner. 

For at kunne nå målet i aktiviteten, er det vigtigt at børnene gennemfører aktiviteten med et udviklende mindset. At børnene fuldføre aktiviteten med et udviklende mindset vil hjælpe dem med at kunne fantasere udefra deres boks og give dem muligheden for at udvikle deres kreative evner. Som der også bliver nævnt i teksten, så vil en elev med et udviklende mindset konstant stræbe efter forbedring med udgangspunkt i troen på, at ens færdigheder og evner kan udvikles betydeligt indenfor et bestemt område. (Kortnum, Videsen & Nielsen, 2015). Der er af denne grund ikke sat faste rammer for aktiviteten. Dette vil kunne medføre et fastlåst mindset hos børnene, hvilket vil begrænse deres fantasi og kreative evner. 

 

 

Litteraturliste 

Kortnum, A.A., Videsen, P.A., Nielsen, J.A., (2015). Mindset-baseret undervisning – en introduktion. Liv i skolen, (4).

 

Ringsted,S., (2008). Kreativitet – Plant et værksted. Hans Reitzels forlag, (3). s. 116-117

Af Fatema og Sevval
pucf22-ku01m