Målgruppe

Målgruppen er til alle, som er ved at uddanne sig til pædagog.                        

Mål og rammer

Målet med aktiviteten er at få deltagerne til at reflektere over hvordan de ser sig selv som kommende pædagoger. Deltagerne får muligheden for at udvikle færdigheder inden for modificering af et billede samt at tænke kreativt og udarbejde et produkt, der fortæller om hvilke værdier de vægter højt, i arbejdet som pædagog. 

Vores aktivitet laves individuelt, med få samt nemt tilgængelige materialer, hvorfor det er de fysiske rammer der sætter grænser for antallet af deltagere. Aktiviteten kræver minimal vejledning, hvilket gør det muligt at have et stort antal deltagere. 

Aktiviteten udføres bedst muligt, hvis man sidder ved et bord under aktiviteten. Derudover kræver aktiviteten, at vi har en printer til rådighed, da vi skal have printet forskellige billeder ud. Dertil skal vi have adgang til skolens oliekridt, for at aktiviteten kan udføres. 

Indhold

På bordet foran de studerende vil der ligge forskellige udprintede billeder, printet på et stykke A4 papir. Når de studerende har valgt det billede der taler mest til dem, skal de efterfølgende modificere billedet med oliekridt. De studerende får et benspænd der hedder, at billedet skal afspejle dem som pædagog.

Faglige overvejelser

De faglige overvejelser vi har gjort os, er blandt andet hvor impulsen skal komme fra. Impulsen kommer fra de udprintede billeder, samt hvilke tanker de gør sig om sig selv som pædagog. Derudover skal aktiviteten kunne udfærdiges på 20 min, hvorfor rammerne er sat som angivet, for at deltagerne hurtigt kan komme i gang med aktiviteten. Processen er individuel, hvilket gør deltagerne uafhængige af igangsætteren, og det gør det derfor muligt at have mange deltagere med i aktiviteten. 

 

Emma, Marica & Nanna

pucf22-ku01m
pucf22-ku01m