MINDFULNESS I BØRNEHØJDE

Mål

Vores mål for aktiviteten er, at få deltagerne ned i gear. At give dem et rum, hvor der er mulighed og plads til, at kunne slappe af og få et afbræk fra hverdagen. Dette vil vi gøre ved hjælp af mindfulness, og på den måde skabe et rum og en kultur, hvor det er okay at slappe af og komme ned i gear. Derudover er målet med vores aktivitet, mindfulness, er at give børnene redskaberne til at finde ro. Det er samtidigt, et mål at få selve læringsrummet omkring mindfulness, til at give dem mere fokus. Derudover, er det et mål at få udviklet børnenes sanser, og lære deres sanser bedre at kende.


Målgruppe:

Vores målgruppe for denne aktivitet er børnehavebørn, i alderen 4-6 år. Aktiviteten egner sig max 3 børn pr. voksen, da vi gerne ser at der ikke bliver for meget uro og at børnene ikke nemt bliver distraheret.


Fysiske rammer og materialer:

Ift. de fysiske rammer vil vi gøre brug af et lille rum, hvor der er mulighed for at man bliver skærmet for så meget støj som muligt og med så lidt indtryk som muligt. Da man derfor nemmere kan komme helt ind i denne indre ro. Dette ville være meget sværere at gøre i et stort rum fyldt med mange ting og med støj. Vi vil gøre brug af yogamåtter som deltagerne kan bruge gennem de forskellige øvelser. Vi vil også gøre brug af mindfulness musik, så deltagerne har noget de kan fokusere på og lytte til.

 

Aktivitetsbeskrivelse:

Vi vil dele aktiviteten op i 3 øvelser, hvor man stimulere de forskellige sanser i hver øvelse.

 

  1. Mindfulness musik

  Den første øvelse som vi vil lave med børnegruppen, er at lytte til mindfulness musik. Dette vil vi udføre ved at børnene ligger på gulvet i en rundkreds og de hertil ligger med lukkede øjne. Vi har valgt denne øvelse, da det at lytte er en god sanse øvelse for børnene og er med til at styrke deres koncentration og styrker deres høresans.

  1. Luk din hånd så langsomt som du kan

  Den anden øvelse vi vil lave med gruppen, er en øvelse omhandlende fokuseret opmærksomhed. Børnene kommer her til at få til opgave at holde sin hånd op foran sig. De skal her åbne hånden helt på at betragte deres håndflade. De skal knytte deres hånd sammen, lukke den op og strække den helt ud. Herefter skal de slappe af i hånden og nu gentage processen så langsomt som det overhovedet er muligt imens de betragter deres håndflade. De gentager her processen nogle gange inden de fortsætter med deres anden hånd. Formålet med aktiviteten her er at arbejde med børnenes fokuserede opmærksomhed. Da øvelser som denne gør at man ikke har plads til tanker og bekymringer. Da børnenes opmærksomhed er rettet imod noget andet.

  1. Langsomme kolbøtter

  I den tredje og sidste øvelse, bliver børnenes vestibulærsans stimuleret. Denne indre sans, bliver stimuleret når børnene tumler rundt, gynger, prøver at holde balancen, osv. Vestibulærsansen fortæller os hvor i rummet vi er og hvordan vores position er i forhold til de andre ting i rummet (Børne-og undervisningsministeriet, 2020, s. 12). Især når vi bevæger vores hoved ud af dets vante position, som er lodret op, bliver vestibulærsansen stimuleret. Dette kan f.eks. ske ved at lave en kolbøtte.

Vi har derfor valgt at børnene skal lave langsomme kolbøtter. Børnene bliver delt op i mindre grupper så det ikke bliver for voldsomt og vi dermed stadig er i den stille og rolige mindfulness tankegang. Børnene skal i denne øvelse lave en langsom kolbøtte, med eller uden hjælp. Når man laver en kolbøtte, sker der en masse ting med ens krop. Ens hoved kommer til at vende ned af så væsken inde i øret ikke ligger stille. De vestibulærer sanser sidder nemlig øret og registrer hovedet bevægelser i rummet.

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Mindfulness mener vi, er et godt redskab til, at få børn til at finde ro i hverdagen. Man kan derudover stimulere børnenes forskellige sanser, og deres evne til at koncentrere sig om én ting. Dette ser vi ville kunne hjælpe børn i denne aldersgruppe, i en hverdag, i børnehaven. Hvis man tænker på børns sansemotoriske udvikling er dette en proces hvor barnet optager stimuli gennem sanserne og reagere og bearbejder på dem. Denne proces sætter barnet i stand til at opleve sig selv i samspil med omverdenen. F.eks. ved at lade børnene ligge og lytte til noget musik, kan godt være svært til at starte med, men det kan være en god øvelse til at kunne finde ro og mærke sig selv.

 

Formålet med aktiviteten er blandt andet, at give børnene redskaber i form af mindfulness, samt et læringsrum hvor man kan komme ned i gear. Dette vil være lettere for nogle børn end andre, og blandt andet af den grund har vi også taget kolbøtter med. Ved hjælp af kolbøtterne, kan vi få de børn med som naturligt vil have svært ved de to andre aktiviteter, og give dem en god oplevelse, samt vække deres motivation for læringsrummet og setuppet som helhed.
Det er samtidigt vigtigt, at vi er gode til at formidle til børnene hvad selve aktiviteterne går ud på. På denne måde, kan vi forsøge at få så mange børn med på idéen fra start som overhovedet muligt.

Mindfulness er samtidigt også en aktivitet, som ikke har mange forstyrrende elementer. De redskaber der skal bruges er, måtter, højttaler og en madras. Dette kan vi en fordel, da der ikke er så mange elementer til at forstyrre målgruppen i aktiviteten.
Til at evaluere aktiviteten vil være benytte en didaktisk model.

 

Lavet af:

Amalie Baunsgaard Nielsen

Mads Vejby Hansen

Nicolai Alexander Berner Schultz

Victor Lysgaard von Bornemann
puce19-sb03