Mindfulness, træning af din interoceptive sans

 

Mål og rammer

Mindfulness er en guidet meditationsform. Mindfulness/meditation har rødder i buddhismen og menes at stamme helt tilbage fra 5000 BFC, men blev først introduceret og gjort populært i vesten i 1970’erne. Mindfulness træner hjernen til at kontrollere tanker og følelser, samt skærper og fastholder opmærksomheden på den øjeblikkelige oplevelse. Når din hjerne kører på autopilot, begynder den straks at tænke en masse flyvsk tanker. Tankerne kan forstyrre og forhindre dig i at være til stede her og nu.

Vores aktivitet er en guidet mindfulness øvelse, som har fokus på både krop, vejrtrækning og udvikling af sindet og den indre sans (interoceptive sans). Det er dog essentielt at have in mente i sine handlinger, når man arbejder med arousal begrebet: ’’(..) at en vigtig forudsætning for at hjernen er i stand til at modtage og bearbejde stimuli er, at der er en passende arousal. Både for meget og for lidt arousal er ødelæggende for sanseintegration. Arousal betyder vågenhed, parathed og opmærksomhed, og impulserne til arousal, kommer fra dybere lag i det retikulære netværk i hjernestammen’’ (Gammeltoft, B, 2016). 

 

Målgruppe og formål

Målgruppen for vores aktivitet spænder bredt. Vi har erfaringer med, at aktiviteten både kan fungere i dagtilbud, social/special området og skole/fritid. I mindfulness er deltagerantallet underordnet, da man både kan udføre aktiviteten alene og sammen med andre.

Et af vores formål med at inddrage mindfulness hos målgruppen er, at skære ned på mobning og op for trivsel. Man ved, at mobning og mistrivsel hænger sammen. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning unægteligt sammen med at fremme trivsel og inklusion. Flere forskningsprojekter, herunder et dansk projekt gennemført at forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet viser, at mindfulness-øvelser i skoleklasser skaber mindre mobning blandt eleverne, fordi der udvikler deres empatiske kompetencer. Der ses bedre konflikthåndtering og færre uoverensstemmelser. Desuden viser det sig typisk, at når åndedrætsøvelser, meditation og massage bliver en del af klassens hverdag, bliver eleverne roligere. De har også lettere ved at koncentrere sig og arbejde sammen med andre (Frovin, 2011).

 

Litteratur:

 

Karam, Kenneth og Simone, gruppe 6
puce19-sb02