I forbindelse med vores valgfag ‘Kulturmøde og interkulturalitet’ har vi beskæftiget os med minoritetsetniske kvinders narrativer – hvordan ser samfundet dem og hvordan ser de sig selv?

Som gruppe har vi gennem vores feltarbejde haft fokus på minoritetskvinder med mellemøstlig baggrund – som af den ene eller anden årsag har haft svært ved at finde sit ståsted i samfundet – primært på arbejdsmarkedet. Under vores feltarbejde blev vi opmærksomme på i hvor høj grad disse kvinders selvopfattelse afspejler samfundets generelle opfattelse af dem som befolkningsgruppe. De påtager sig ofte de negative kategorier og fordommeder florerer i medier, fra politisk side, blandt majoritetsbefolkningen osv. Og det er dermed ofte de negative fortællingerne der bliver styrende for deres narrativer.

En anden ting, der blev synliggjort gennem vores feltarbejde var, hvordan kvinderne for det meste ikke fandt deres egne fortællinger/historier relevante. De ser ikke sig selv som interessante/betydningsfulde/relevante for samfundet og den øvrige befolkning. Dette kan ses som en konsekvens af, at kvinderne ikke føler sig hørt og set af samfundet omkring dem.

Med afsæt i ovennævnte dele af vores kulturanalyse vil vi præsentere de øvrige deltagere på seminardagen for en øvelse omhandlende kategorier samt dertil hørende fordomme, og deres betydning for det enkelte menneske såvel som hvordan de kan være præmisskabende for en relation.

Vi vil forsøge at give deltagerne et lille indblik i hvordan det påvirker en som menneske at blive mødt med fordomme omhandlende ens umiddelbare kulturelle tilhørsforhold først – og derved ikke blive set som et helt menneske med alle de nuancer man er bærer af.

Øvelse:

Alle deltagere får ‘påsat’ en fordom/kategori/et stigma udelukkende på baggrund af deres udseende/umiddelbare kulturelle tilhørsforhold. Da dette kan virke grænseoverskridende, starter vi i gruppen ud med selv at ’blive stemplet’. Alle kan komme med forslag til fordomme. Man får den herefter påsatsin trøje med en post-it.

Vi taler efterfølgende sammen om hvilke følelser, reaktioner, refleksioner osv. denne øvelse satte i gang hos hver enkelt person. Hvordan føltes det at blive bedømt udelukkende på baggrund af ens udseende/umiddelbare kulturelle tilhørsforhold?

Deltagerne bliver derefter delt ind i mindre grupper af 4, her får hver enkelt lov til kort at fortælle noget om sig selv – en personlig fortælling som f.eks. en interesse. Vi kommer dermed tættere på hinanden og bliver måske en smule klogere på den enkeltes selvopfattelse – hvilken kategori vil du nu tildele den enkelte? Hvad gjorde deres personlige fortælling ved din opfattelse af dem som individ?

Alle deltagere samles igen og snakker nu sammen om hvad det gjorde ved den enkelte at være med til at ‘forme’ eget narrativ – og hvad dette nye kendskab til de andre gjorde ved ens opfattelse af dem samt tilhørsforhold.

 

Vores mål med denne aktivitet er, at få deltagerne til at reflektere over, hvordan vi som mennesker gør brug af kategorisering og stigmatisering, og hvilken betydning de tillagte kategorier kan have på vores møde med og syn på det enkelte individ.

Vi ønsker at sætte fokus, at man i mødet med nye mennesker/befolkningsgrupper aldrig kender alle deres fortællinger og nuancer, og at man ved at være åben og nysgerrig på individet fremfor blot at lade umiddelbare kategorier og eventuelle tilhørende fordomme være styrende, er med til at give den enkelte muligheden for at forme eget narrativ og inddrage langt flere nuancer end hvad andre kan se med det blotte øje.

Aktiviteten kan være medvirkende til at skabe et rum, hvor der kan snakkes mere åbent om hvad vi ‘tror’ om hinanden, hvilke tanker/fordomme vi har om hinanden. Samtidig vil man ud fra denne aktivitet kunne mærke en forskel på at kommunikationen er vejen frem, og at man lærer mennesker at kende på en anderledes måde når man giver disse mennesker taletid og lov til at præsentere dem selv, uden at vi skal have en forforståelse om hvem de er ud fra deres udseende, påklædning, religion eller kultur.

Forhåbentlig vil alle deltagere gå fra øvelsen med et øget fokus på eget brug af kategorisering og dets betydning.

 

Safa’a, Iman og Nadja – gruppe 3


puce19-ki02
puce19-ki02