Introduktion til valgfaget:

Vores valgfag, Kulturmøde og interkulturalitet, handler om forskellige former for kulturmøder. Det handler ikke kun om mødet med “udefra kommende kulturer”, men også om bl.a. institutionskultur, dansk kultur og mødet med forskellige målgrupper. Der findes kulturer overalt med alle man møder.

I dette valgfag får vi kompetencer og værktøjer til at møde de forskellige kulturer og forstå dem. Dette gør vi bl.a. gennem de forskellige kulturbegreber som vi er blevet introduceret for på vores valgfag og som vi vil kunne bruge i vores fremtidige pædagogiske arbejde. 

 Beskrivelse af feltarbejde:

Vi startede med at være interesseret for hjemmepasning for 0-3 år i det danske samfund. Vi havde en hypotese om, at der var en stigende tendens til at hjemmepasse pga. sociale medier.

Men vi manglede noget kulturmøde – derefter blev vi opmærksomme på den forskel der er på majoritets- og minoritetsfamilier, som gerne vil hjemmepasse deres børn.  

Dette blev et interessant emne, vi begyndte at undersøge feltet og de problematikker, som findes. Vi begyndte derfor at undersøge institutioner i udsatte boligområder og hvordan det pædagogiske personale skal håndtere de forskellige kulturmøder som opstår i bl.a.  forældresamarbejdet. 

Vi har derfor været ude og besøge en vuggestue hvor familierne er underlagt det obligatoriske læringstilbud som hører inde under Ghettopakken (alle børn under 1 år, skal være indskrevet i en institution inden de fylder 1 år og skal være i institutionen i mindst 25 timer om ugen) og hvor alle børnene har en anden baggrund end dansk. Her interviewede vi institutionens leder samt observerede den generelle pædagogiske praksis. 

Intervention:

Under observationen blev vi opmærksomme på det visuelle på stuen. F.eks. var der kun én brun dukke, men børnene legede med de beige dukker  og børnenes kreationer hang højt oppe i loftet, så man opdagede det ikke. 

I vores intervention ville vi så ændre det visuelle udtryk på stuen. Det blev ikke muligt at lave en rigtig intervention, da vi er tidsbegrænset og det ville være en længere proces, da tiltagene ikke ville ske på en gang. 

Formålet med interventionen er at have fokus på diversiteten i vuggestuegruppen. Vi er med til at forebygge en monokulturel pædagogik (kun har fokus på danskhed, at tosprogede børn klarer sig dårligere etc.). At anerkende børnene om at være tosprogede og at der ligger en styrke i det og kan udvikle en nysgerrighed, som kan være med til at styrke deres selvtillid og selvværd. Vi vil derudover med vores intervention være med til at styrke forældresamarbejdet ved at inddrage deres perspektiver.

Men vores tanker var at ændre det visuelle udtryk på stuen samt gøre det mere multikulturelt og udvikle børnenes kulturelle identitet. Dette ville vi gøre ved at få børnenes kreationer i børnehøjde, så de har mulighed for at kunne se deres eget værk, og dermed være stolte af det og udvikle deres selvtillid. Et andet tiltag kunne være at bytte de beigefarvet dukker ud med farvede dukker, så flere farver bliver præsenteret for børnene samt at bytte bøgerne ud med bøger som omfavner forskellige etniciteter og familieformer som børnene vil kunne relatere til og få forståelse for. 

Et stykke inde i processen vil vi inddrage forældrene og deres ressourcer. Det vil vi gøre ved at høre dem om de har nogle ideer til hvordan man kan udsmykke stuen såsom at male noget på vægge eller om de har gode ideer til bøger eller sange (til sanghæftet), som vil give pædagogerne mulighed for at inddrage de forskellige børns baggrund og kultur i den pædagogiske praksis.  

 

 

Gruppe: Amalie von Bernstorff, Laura Nielsen og Lea Raun – ki02_grp4

 

 

 

 

puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02