Mobning findes stadig, er det fejl i systemet eller forældre blander sig for meget i det offentlige.

 

Flere og flere børn er udsat for                            mobning, de har brug for hjælp,                          vejledning og støtte for at blive et                      godt samfundsmedlem. 

 

Mobning og konflikter er skadeligt for de små 

Jeg vil gerne fortælle, hvor skadeligt konflikter og mobning er for børnene, og hvad føler de, når de oplever mobning i skole samt når de har konflikter med andre børn og har det svært ved at løse de konflikter selv og bliver ked af og trist. 

Jeg vil gerne fortælle det, fordi når de ikke føler sig godt, så påvirker det på deres undervisning, det bliver svært for dem at koncentrere sig i undervisningen.  

Her de har brug for hjælp af professionelle pædagoger, der kan guide og støtte de små, så de kan komme videre og kan bedre koncentrere sig i undervisningen.

Min oplevelse er at børnene bliver ignoreret, holdes udenfor og behandles nedværdigende af læreren og børn bagtaler klassekammeraterne, og holdes ekskluderet af ven grupper.

Spørgsmål er, at er lærerne presset, så de ikke kan udføre deres opgaver godt, kan ikke bruge deres faglighed eller er der mangel på opdragelse/ træning. 

Lov om undervisningsmiljø fastslår at ” Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. “Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.”
Her er lærerne og pædagogerne i skolen ansvarlige for børn at de føler sig tryg og trives godt.

Derimod forældre også er ansvarlige for, at deres børn udvikler sociale kompetencer, så det kan begå sig i sociale sammenhænge. Så det kræver et godt samarbejde mellem lærer og forældre. Det er vigtigt at lærer udføre deres opgaver i skolen, og forældre skal ikke blande sig i og forældrene skal udføre deres opgaver derhjemme og opdrage deres børn godt. 

Hvis de konsenterer hver deres opgave så de kan bedre udføre deres opgaver for børns skyld.

 

 

 

 

Fouzia Shaheen

Gruppe 10

 
puce21-se02