Kreative udtryksformer
    -Håndværk og design      
Æstetisk læreproces
Æstetisk læreproces er en sanselige og følelsesmæssige oplevelse som man erfarer via kroppen. Man får en sanselig indtryk i form af fx billede, lyd, duft, farver, berøring som efter bearbejdning bliver til en oplevelse. Indtryk af verden omsættes til udtryk via kreative æstetiske udtryksformer som så bliver til en erkendelse og ny viden.
Det centrale ved æstetiske læreproces er, at man arbejder med at skabe et æstetisk produkt og det forudsætter, at man bruger sin fantasi og kreativitet, håndværksmæssig kunnen, samt har kendskab til relevante materialer, redskaber, teknikker og metoder.
Malcom Ross model beskriver elementer som er vigtige i etableringen af en æstetisk læreproces i pædagogisk praksis. Impulsen er den der sætter hele processen i gang. Impulsen kan være en ide, nysgerrighed, et indtryk eller ønske der giver lyst til at skabe noget. De fire delelementer bruges til at udtrykke impulsen gennem leg. Legen er central for æstetiske læreproces og via legen udvikler børn kompetencer.
Didaktiske overvejelser
Vi har lavet flere aktiviteter med børnene bla. modellering med ler og skulptur med ståltråd og ostevoks. I vores didaktiske overvejelser har vi anvendt Hiim og Hippe model med henblik på at udvikle børnenes kompetencer såsom; udvikle børnenes finmotorik, koncentration, sociale evner fx samarbejde- samspil og kommunikation mellem hinanden. De skal blive bedre til at udtrykke sig gennem deres kreativiteter, og det skal desuden styrke deres fantasi evne samt udvikle deres nysgerrighed og lyst til at eksperimentere.  Derudover er vores mål også at de får kendskab til de forskellige materialer og bliver gode til at arbejde med dem. Vi sætter rammerne for aktiviteten og børnene vil få medbestemmelse, hvor de bla. selv kan vælge hvordan de udtrykker sig. Vi går efter princippet med at børn lærer bedst når de selv er deltager i en aktivitet og ikke kun tilskuer. ”Det, vi kan huske, er som regel noget, vi har været personligt involveret i på en eller flere måder. Hvis vi måler på, hvad man kan huske, og hvad der giver mening, så kan æstetiske læreprocesser og ting, der forbinder sig med oplevelser, bidrage til, at det faglige indhold og oplevelser huskes bedre.”[1]
[1] Er æstetik en løftestang for læring, s.8

CPE15o-KU12H