Ifølge Henny Hammershøj er børn født musikalske, og derfor er der al mulig grund til at fokusere på børns musikalske udvikling og give børn de bedste musikalske opvækstbetingelser. Vi har på baggrund af dette haft lyst til, at inspirere og vise børn og voksne hvordan musikken kan inddrages i den pædagogiske praksis i dagtilbudsspecialiseringen.

Kreativ æstetisk aktivitet

Vi har, som led i læringsmålene, tilrettelagt og udført en kreativ æstetisk aktivitet i form af musik. Vi valgte, at sætte rammen for aktiviteten, men vi ville gerne inddrage børnene i selve planlægningen af hvordan aktiviteten skulle foregå.

Som en del af vores proces valgte vi derfor, at udarbejde et børneinterview. Dette interview skulle give os et indblik i børnenes perspektiver, forudsætninger og kunnen inden for musik. Det var vigtigt for os, at give børnene medbestemmelse i planlægningen af aktiviteten, da vi gerne ville inddrage børnenes interesser og idéer. Derudover mener vi, at det er vigtigt at børnene får mulighed for medbestemmelse i en ellers voksenstyret hverdag, som de ofte oplever i børnehaven. Samtidig var det interessant for os at vide, om musik var en del af deres hverdag i institutionen. På baggrund af dette, fandt vi ud af at ”stopdans”, havde en stor interesse hos dem og udfra denne information, planlagde vi en musikalsk aktivitet.

 I forbindelse med vores musikalske aktivitet, har vi benyttet os af en didaktisk model, SMTTE-modellen. Vi har udvalgt tre punkter fra modellen, som vi vil tage udgangspunkt i.

Sammenhæng/forudsætninger

  • Børnegruppen er kendt på forhånd. Vi kender deres alder og ved at musikalske aktiviteter med instrumenter ikke er implementeret i deres hverdag. Vi vidste samtidig også at de lå inde med forskellige instrumenter.

Mål

  • Vi vil gerne møde børnene der hvor de er og derved udforme en musikalsk aktivitet som fanger deres interesse. I dette tilfælde imødekommer vi deres interesse (på baggrund af børneinterview) som er stopdans. Målet med aktiviteten er at en gruppe børn spiller instrumenter og en anden gruppe børn danser til, og at disse elementer kan få børnene i en flowtilstand og derved danne legen “stopdans”.

Tegn

  • Børnene skal være deltagende i den forstand at de skal være med til at spille på instrumenterne og vi skal kunne fornemme, at de har fanget rytmen. De skal være fysisk aktive i form af dans eller bevægelse og de skal følge vores instruktioner.

Mange hilsener fra Ida Björk og Cecilie Trebbien
KU18M – Gruppe 1 
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M