Kulturprojekt

I Modul H (kulturmøde og interkulturalitet) har vi beskæftiget os med målgruppen flygtninge, hvor vi undersøgte hvordan omgivelserne og den pædagogiske praksis, hæmmede eller fremmede målgruppens kulturelle identitet. Vi var i forbindelse med vores feltarbejde i modul H, ude og bruge den kvalitative metode, hvor vi interviewede nogle flygtninge, for at få et indblik i deres livshistorie, deres syn på Danmark og integration. Ud fra disse interviews fik vi en opfattelse af, hvor svært det kan være at integrere sig, på egen hånd. Vi har derfor valgt at fokusere på integration ud fra målgruppens perspektiv, hvor vi ville lave et projekt som kan hjælpe til at fremme integrationen hos flygtninge.

Med inspiration fra Kora, som er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har vi valgt et projekt der sammenskaber ældre og flygtninge, for at se om det kunne være med til at fremme integrationen hos flygtninge. Vi vil derfor se hvilke potentialer der ligger i sociale indsatser for de to brugergrupper. Vores projekt tager derfor udgangspunkt i, at skabe et rum for sårbare flygtninge og ældre, hvor de to brugergrupper kan være med til at støtte hinanden i hverdagen.

I vores feltarbejde observerede vi, at de fleste ikke havde særlig meget kontakt med samfundet, og at de kun i begrænset omfang taler dansk. Derfor bygger vores projekt på, at få de nyankomne flygtninge ud blandt det danske samfund. Vi ser derfor ældre som en god mulighed for, at bidrage til denne problemstilling. Vi tænker derfor, at flygtninge kunne fungere som en besøgsven for de ældre, hvor de kunne have rig mulighed for at lære den danske kultur at kende.

Med udgangspunkt i vores feltarbejde fra modul H og modul I, hvor vi har beskæftiget os med flygtninge, er vi kommet frem til disse problemstillinger:

  • Hvad indebærer samskabelse i forhold til de to brugergrupper; flygtninge og ældre?
  • Hvilken nye muligheder giver dette projekt for integrationen hos flygtninge?

Igennem narrative fortællinger fortæller vi om os selv, vores liv og vores oplevelser. Disse fortællinger om os selv, er med til skabe og udvikle vores identitet. Narrative fortællinger er hjernens måde at samle informationer, oplevelser og hændelser på, for så at gengive så det giver mening.

På baggrund af det tager vores projekt udgangspunkt i, at man skaber et rum for ældre og flygtninge, hvor begge parter kan få lov til at dele historier og fortællinger om sig selv, og derfra skabe relationer til hinanden, ud fra disse fortællinger. Vi har lavet et spil, hvor man skal trække et spørgsmål som fx: “Hvad er dit yndlings minde fra din barndom? ”.  Ud fra dette, kan disse brugergrupper skabe en relation til hinanden, og på den måde får flygtninge skabt et netværk.

Hold CPF16o-KI12

Gruppe 6 – Kamilla Nilsson 101164169 & Samandip Kaur 101164121
CPF16o-KI12