Vi har i modul I og H arbejdet med begrebet ”Kultur”. Kultur kan forstås som fælles viden, kunnen, erfaringer og tolkninger, hvordan man ser verden og forskellige folks baggrund. Vi har bl.a. arbejdet med kulturanalyse og kulturbegreber, herunder har vi arbejdet med kernebegreberne; kulturelidentitet, kulturopfattelser, og kategorisering. Vi har valgt at bruge kernebegrebet kategorisering til at støtte vores feltarbejde. For at kunne redegøre for begrebet Kategorisering har vi benyttet os af Marianne Skyttes Kategoriserings teori. Marianne mener Mennesker har altid systematiseret deres sociale verden ved hjælp af kategorier. Alle børn udvikler sociale kategorimedlemskaber baseret på køn, alder, klasse, nationalitet, etnicitet osv. Dertil er der tilknyttet forskellige værdier og følelsesmæssige betydninger”

Vi har opstillet en problemstilling som lyder; ”hvordan kan alle børn, uanset etnicitet, kultur, religion eller overbevisning føle sig inkluderet i madordningerne i de danske institutioner”.

For at besvare vores problemstilling bedst muligt, har vi været ude i vores feltarbejde og interviewe to forskellige køkkenpersonaler i to separate institutioner. Vi var meget ivrige efter at finde en måde hvorpå vi kunne skabe en kultursammenflettet ide som kan være en ny tilgang til madordninger i forskellige institutioner. Med det sagt begyndte vi at arbejde på vores produkt, som er en all inclusive kogebog som indeholder forskellige opskrifter på både dansk og etnisk mad, med råvarer hvor alle kan være med.

Vi har brugt -smtte modellen til at understøtte vores produkt og dermed hjælpe os med at kunne besvare vores problemstilling:

  • Mål -> hvad vil vi gerne opnå med dette oplæg
  • Tiltag -> hvilke handlinger/aktiviteter skal vi igangsætte for at gøre dette oplæg interessant samt lærerigt
  • Sammenhæng -> hvad er vilkårene for oplæggets handling/ aktivitet
  • Tegn -> hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet
  • Evaluering -> hvad har vi opnået i dag? Har vi nået vores mål?

 

til vores oplæg vil vi forsøge at overbevise jer om hvorfor det er en god ide at have denne All Inclusive tilgang til madordninger i institutioner. Vi vil bl.a. dele vores ideer og kogebog med jer. Udover det vil der være smagsprøver på en eller to af vores retter fra vores kogebog. På den måde kan i få den fulde oplevelse af hvad det vil sige at have en All Inclusive madordning.
CPF16o-KI11