• Forbered jer på en musikalsk improvisationsrejse ind i musikkens forunderlige Verden!

 

I vores workshop går vi i dybden med musikalske virkemidler, stemninger og musisk improvisation. I fællesskab forsøger vi at skabe nogle rammer som skal give et indblik i, hvordan det er at være deltager og medskabende i et musikalsk praksisfællesskab. Vi vil udforske hvordan brug af nonverbal kommunikation igennem og vha. musikalske virkemidler kan skabe rammer for fælles forståelse. Vi kommer til at udforske spontant og rammesat musikalsk improvisation. Aktiviteten er tilrettelagt således at den tager højde for de forskellige kompetencer borgerne besidder, således at deltagelse bliver mulig på flere forskellige niveauer. Musikken kan i vores aktivitet bruges som redskab til at skabe en fælles platform, hvor deltagelse er mulig uanset kognitive evner og musikalsk kunnen. Det centrale i denne aktivitet er det legende element og improvisationen. Legen indbyder til at springe ud i aktiviteten, og igangsætter en læring ved at gøre det (learning by doing). I arbejdet med den valgte målgruppe, kan det være meget svært at skulle forklare og komme med længere udredninger af, hvad aktiviteten indeholder, da mange af borgerne ikke besidder de nødvendige kognitive kompetencer til at kunne forarbejde så meget information på en gang. Derfor vil vi i stedet løbende blandt andet ved hjælp af gestik som nonverbal kommunikationsform “forklare”/initiere, hvad der bliver næste skridt i aktiviteten.

 

Under modul I har vi været ude og afprøve musikkens virkemidler i forhold til borgere som er sensible for indtryk fra omverdenen, som en del af et feltarbejde. En af de centrale problematikker vi stillede var – Hvordan skaber man rammer for musikalsk udfoldelse, hos en målgruppe uden brug af sproglige kompetencer?

Vi har erfaret hvordan musik som udtryksform, kan skabe gode forudsætninger for æstetiske læringsprocesser og praksisfællesskaber samt hvordan, den kan have indvirkning på borgernes arousalniveau.

“Musikalsk pragmatik handler altså ikke om, hvad musikken udsiger, men om hvordan og

med hvilken hensigt vi udtrykker os ved hjælp af musik.” Musik og pædagogik s.107, linje 16-18)

 
CPE16o-KU17M