Til seminar dagen på modul I, vil vi gerne lave en aktivitet med jer som vi har været ude og afprøve i en vuggestue med børn i alderen 2,5 år.

 

Aktiviteten som vi vil lave, vil være en imitations musikleg, hvor vi skal sidde i en rundkreds og der er en der fortæller og viser hvad man skal gøre og så skal alle gøre det samme som den person. Vi har valgt en aktivitet, som kan bruges både til børn og voksne, da sværhedsgraden kan justeres, alt efter hvilken målgruppe vi har med at gøre.

 

Børn er født musikalske, derfor er det vigtigt at vi lære børnene fra de er små af, at kunne udtrykke sig æstetisk. Samtidig er musikken også med til at styrke deres sprog og gehør.

 

Når vi laver aktiviteten i vuggestuen, skal vi først og fremmest have deres opmærksomhed. Dette kan vi få ved at vi sætter os i en rundkreds med børnene i et neutralt rum, så der ingen forstyrrelser vil være i form af eks. legetøj. Når vi sidder i rundkredsen er det vigtigt at børnene er stille og fokuserede, sådan at vi kan få deres opmærksomhed, og de dermed kan forstå aktivitetens forløb. Vi vil formidle aktivitetens forløb, ved at sidde i en rundkreds sammen med dem, samt at bruge korte, men præcise ord og sætninger. Lidt det samme vil gøre sig gældende på seminardagen.

 

Aktiviteten som vi har valgt at arbejde med, styrker børnene socialt fordi de bliver en del af et fællesskab. Deres opmærksomhed og koncentrationsevne bliver styrket. Børnene fordyber sig og bliver fokuseret på det de skal i aktiviteten og samtidig bliver deres gehør forstærket når de hører en lyd og selv skal fremkalde den samme lyd. Det at imitere de voksne stimulerer nogle af børnenes sanser, og børnene lærer sociale og musikalske færdigheder. I forhold til hvis nogle af børnene som vi laver aktiviteten med ikke vil deltage i selve legen, er det også okay med perifer legitim deltagelse da børnene stadig får læring ud af at observere de andre.

 

For at lave aktiviteten er det bedst hvis man kan gå fra med børnegruppen i et andet og neutralt rum, uden muligheder for at blive distraheret af andet, eksempelvis legetøj. Vi har trommer med i aktiviteten i vuggestuen, men man kan også bruge andre remedier hvilket vi også vil gøre til seminardagen.

Processen til seminardagen vil være at vi alle sætter os i en halvcirkel/rundkreds på gulvet hvor vi vil være i front til at præsentere legen og snakke omkring vores didaktiske overvejelser i aktiviteten samt refleksionerne vi har gjort os i forbindelse med aktiviteten i vuggestuen.

Cæcilie, Isabella og Stephanie.
CPE15o-KU18M