Greenscreen og Monsius

     Digital dannelse – for børn med voksne

Målet med aktiviteten:  Målet med aktiviteten er at børn skal få succesoplevelser med digitale teknologier, ved at bestemme selv (medbestemmelse). Derudover, er målet at det skal skabe et godt fællesskab og relationer mellem de børn der udfører aktiviteten. Målet er også at styrke børns sprog, nysgerrighed, forestillingsevne og hukommelse.

Fysiske materialer: Lyssætning, lamper, tavle/tæppe, Ipad, Ipad holder, skærm, stik.

Målgruppen: Dagtilbud, i alderen 0-5 år. Nogle af tæpperne henvender sig til børn der er 0-3 år, mens andre er mere til 3-10 årige.

Hvor mange: Der kan være mange med i aktiviteten, omkring 10 stykker.

Monsius – interaktiv tavle

Selve vores aktivitet går ud på digital historiefortælling, med understøttende brug af green screen. Man scanner et billede af tæppe/tavle, og får fortalt en historie. Green screen er et understøttende element i historiefortællingen, hvor barnet bliver situeret i universet/historien. Men man bruger tavlen/tæppet og appen Monsius på Ipadden, så når du fx trykker på elefanten, får du fortalt en historie knyttet til elefanten. Tegnefilmshistorierne varer 1-2 minutter, og de kommer frem når man scanner via appen. Børnene kan her samarbejde, dele ud af deres fortællinger og hermed være nysgerrige og give plads til hinanden.

Greenscreen

Er med til at skabe sammenhæng, mellem børnene og historien. Børnene kan leve sig ind i fortællingen, og tage et billede af oplevelsen med hjem.

Hvad skal der ske?

Vi har sat lyssætning op, samt green screen og Ipad til at tage billeder. Og appen Monsius. Så har vi en dubleret skærm, så de kan se sig selv. Her skal vi invitere børn ind, så de kan komme og prøve. Først bliver de introduceret, så oplever de noget på tavlen, så får de lov til at vælge, og så får de til sidst taget et billede.

Vores Didaktiske overvejelser

Faglige og didaktiske overvejelser er at ved at børnene selv bestemmer og beslutter hvad der skal ske, håber vi det er sjovere for dem og at det styrker deres selvstændighed, og at de lærer noget om medier, mens de har det sjovt. Turtagning er i den her sammenhæng også relevant. Dvs. læring og digital dannelse gennem leg. Didaktiske overvejelser at styrke børns fantasi. Det har både relevans for børns alsidige personlighed og sociale udvikling. Greenscreen som understøttende element er for at barnet har noget fysisk at tage med fra aktiviteten. Vores forventninger til udbyttet af aktiviteten er: Begyndende digital dannelse, oplevelse af sammenhæng.

 

 

 

 

 

pucf21-md01
pGruppe 2. Nazim, Mikkel, Christian og Sophie
pucf21-md01
pucf21-md01
pucf21-md01
pucf21-md01