Håndværk og design – Monster uro

På håndværk og design har vi været igennem mange æstetiske processer. Igennem modulerne H og I, har ”Håndværk” været et nøgleord. Der har været gang i mange forskellige materialer, bløde som hårde, træ, ståltråd, kohorn, avocadosten og papir. Vores arbejde med papir har dannet grundlag for et forløb som vi har været ude og lave med en 2. klasse.

I teksten ”æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde” (Sørensen, 2006), ser vi at æstetiske udtryksformer er impuls og driftstyret, som indebærer en lystfølelse, der motivere den enkelte person til at ville lære og udvikle sig. Teksten fortæller dog også at selvom æstetiske udtryksformer er individuelle og lystbetonet, kan det stadigvæk rammesættes og struktureres på en måde, så et projekt kan rumme både individuelle og kollektive impulser.

I vores feltarbejde har vi valgt at lave et forløb med en 2. klasse. På baggrund af de æstetiske læreprocesser, igangsatte vi en aktivitet som omhandlede at arbejde med papir. Forløbet kaldte vi ”Monster-uro”.

Som forberedelse til forløbet med 2. klassen, har vi gjort brug af en didaktisk model – ”Hiim og Hippes didaktiske relations model” (Nielsen, 2008)til at tilrettelægge, udføre og evaluere til vores valgte aktivitet. Modellen indeholder 6 elementer som er: Læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreproces og vurdering. Vi har valgt at tage et udpluk fra vores udfyldte model for at synliggøre vores tanker samt give et indblik i hvordan modellen kan bruges. Nedenunder ses udplukket fra modellen.

Mål: målet med projekt ”monster-uro” er at skabe en æstetisk læreproces for børnene. Vores mål er at styrke deres fantasi og dette gøre i dialog med børnene, omhandlende deres opfattelse af hvad et monster er. Endvidere vil vi ikke medbringe eksempler på hvordan sådanne kan se ud, da vi vil have børnene til at gøre brug af deres fantasi.

Læreproces: som nævnt tidligere vil vi skabe en æstetisk læreproces for børnene. Dette nås ved at vi fungere som guide og inspirationskilde. Vi vil som pædagoger motivere børnene ved delvist selv at deltage i aktiviteten. Dette gør vi ved at igangsætte, samt være med til at komme med ideer til hvordan et monster kan se ud. Graden af medbestemmelse er ikke særlig stor, da aktiviteten er rammesat, dog er der medbestemmelse i form af hvordan de selv vil lave deres monster.

Dette var et indblik i hvordan man kan arbejde didaktisk og æstetisk med børn.

Louise, Ida og Stephanie
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H