I Modul H og I har vi arbejdet med ‘Fortælleværksted’, hvor vi har beskæftiget os med forskellige fortælleformer, og hvordan vi som fremtidige pædagoger kan bruge fortællingerne i praksis.  

Vi har valgt at lave en aktivitet til målgruppen børnehavebørn i alderen 4-6 år. I den forbindelse har vi skrevet en monster historie, som vi vil læse op for børnene. Vi har valgt at historien skal have en åben slutning, da børnene skal være med som medfortællere (medskabere), dvs. børnene selv fortæller, hvordan de tror slutningen ender. Derefter skal de tegne deres opfattelse/beskrivelse af monsteret, da vi ikke har valgt at beskrive monsteret i historien. På seminardagen vil vi ligeledes læse historien op, og derefter skal de medstuderende tegne deres version af monsteret, enten i grupper eller individuelt.

Didaktiske mål og overvejelser

Vores didaktiske mål ved aktiviteten, er, at skabe nogle fastlagte rammer, og indenfor de rammer skal børnene kunne bruge deres fantasi. Vi giver dem historien og redskaberne til at kunne bygge en slutning selv, og dermed selv være med i fortæller processen. Fantasi er noget der kan udvikles, og derfor er det vores job som pædagoger at give mulighed for dette, ved at stille rammer, tid og redskaber til rådighed for børnene. Det er vores rolle i processen, at vi får igangsat en dialog mellem børnene og os, så vi får skabt et flow og børnene er nysgerrige, spørgende og medfortæller. Det skal ikke være en fuld voksenstyret aktivitet, da børnene skal have medbestemmelse.

Rammerne for vores aktivitet har vi forestillet os, at skulle foregå med en lille børnegruppe i en hyggekrog/fortællerum i institutionen, hvor vi vil invitere børnene til fordybelse og give dem indlevning. For at få børnene med i fortæller processen, vil vi efter oplæsningen, spørge børnene hvad de tror historien ender med. Her vil der være mulighed for at bydes ind med forskellige forslag. Det er vigtigt, at gøre det klart at ingen slutning er forkert. Uanset hvilken retning det pågældende barn kommer med, skal det anerkendes, da det giver en følelse af fællesskab og forståelse. Efter opsamlingen af børnenes slutninger på historien, bliver der udleveret papir og tusser, så børnene kan være kreative og bruge deres fantasi til at skabe deres monstre.

– Lea, Lykke og Christine
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F
CPE15o-KU19F