Den mangfoldige mosaik

Mosaik findes overalt i vores hverdag, men vi lægger sjældent en større betydning til dette medie, bortset fra når vi skal have nye fliser ud til køkkenet. Dette vil jeg gerne gøre noget ved, for mosaik er meget mere end bare et køkkenprojekt, det kan blandt andet være med til at give børn en mulighed for at udtrykke sig i en ny og spændende form samt afprøve magien, der er med mosaik.  

Jeg har blandt andet være ude og besøge Thorvaldsens Museum og Christiania, hvor jeg fik et indblik i hvor mange muligheder, der findes til at skabe mosaik. Derfor har jeg fokuseret meget på hvilket materiale jeg ville bruge, da jeg gerne ville at det skulle være noget alle kunne få fat i til en ordentlig pris og hvad er billigere end gratis tilbudsaviser?

 

Aktivitetsbeskrivelse

Man klipper papir ud i forskellig størrelser firkanter, også skal man i gang med at lime. Man kan enten ligge firkanterne på ens papir i forvejen også lime dem på. Ellers kan man lime firkanterne på hen ad vejen og se hvad der sker. Til sidst kan man pynte sit værk med at tegne en ramme, hvis man har lyst ellers også er ens mesterværk færdigt. Værkerne kan, men skal helst hænges op i institutionen, så man rigtig kan se og snakke/fortælle om de flotte mesterværker!

 

Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel (Satri, 2012)  – Vi skal lave mosaik!

Rammefaktorer

 • Antal deltagere: 3 børn.
 • Hvornår: En formiddag fra ca. 9-12.
 • Vi skal være i institutionens krearum
 • Materialerne; Papir, det kan være alt fra farvet karton til tilbudsaviser. Sakse, limstifter og en masse fantastisk fantasi og kreativitet.

 

Læringsforudsætninger

 • Børnegruppen er fra 4-6 år
 • De har aldrig lavet mosaik før og kender ikke til mediet mosaik.
 • Børnene skal kunne klippe med en saks samt bruge en limstift.

 

Indhold

 • Fortælle og vise hvordan mosaik ser ud.
 • Samtale omkring hvad er genbrug?

 

Mål

 • Delmål: Lære omkring mosaik og dens teknikker -hvordan fungere det?
 • Målet: Udvikle kreativitet og fantasi samt skabe kendskab og give børnegruppen en større forståelse for genbrug og mosaik.

 

Læreprocesser

 • I starten gik jeg meget foran, da jeg skulle fortælle og vise hvad mosaik er og hvordan det ser ud. Men da vi startede med at klippe firkanter ud, gik jeg bag i og børnegruppen bestemte selv, hvad de ville klippe ud. Da vi skulle begynde at lime firkanterne på, gik jeg igen foran for at vise hvordan man fik skabt mosaik, ud fra deres udklip. Efter lidt afprøvning kunne jeg igen gå bag i og se dem skabe mosaik. (De 3 læringsrum, 2019)  

 

Evaluering

 • Det tog en del tid at klippe firkanter ud, så man kunne enten havde valgt at klippe firkanterne på forhånd, men der er jo også en læring i at klippe med sakse.
 • Tilbudsaviserne var gode til at skabe en samtale omkring forskelligheder og enighed som der var i børnegruppen. Der blev derudover skabt et fællesskab hvor man kunne fortælle og vise sine udklip, men også dele med hinanden.
 • Tegning og farvelægning af rammen fungerede rigtig godt, man kan se på billederne at børnene har inspireret hinanden samt er i gang med at øve sig på at skrive bogstaver  
 • Til næste gang ville jeg nok starte med farvet karton p.g.a at det var børnegruppens første forsøg med mosaik og der blev fokuseret mere på motiverne i tilbudsaviserne end at lave mosaik og det kom derfor til at minde om lidt collage.
 • Det kunne være en god ide at starte med at arbejde med farvet karton for at lære børne omkring primær- og sekundær farverne.

 

Litteraturliste

EMU (2019). Lokaliseret d. 13/4-19 på:  https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Hovedpublikation%20TRYKKLAR%20DEL%202.pdf

De 3 læringsrum (2019). Lokaliseret d. 13/4-19 på:

http://www.thisted.dk/sitecore/content/Institutioner/institution/sjorringbornehus/lidt%20om%20os/~/media/BorneFamilie/Institutioner/Sjorringbornehus/Bilag%201%20pdf.ashx

Satri (2012). Lokaliseret d.13/4-19 på: http://satri.dk/index.php/paedagogik-didaktik/31-himm-og-hippes-didaktiske-realtionsmodel

 

Gruppe 3A

Mette

pucf17-ku03s
pucf17-ku03s