Indhold
Aktiviteten foregår i et rum. Deltagerne bliver budt ind  i rummet af to fiskere. Inde i rummet er to yderligere fiskere på båden “Babyshark” som italesætter skraldet i havet. Derefter nævnes poseidons tab af hans ti mønter nede i vandet. De to fiskere, på båden, efterspørger deltagernes hjælp med at finde mønterne blandt skraldet i havet, og de to fiskere der budte dem ind i rummet, hjælper hvis det bliver for udfordrende for deltagerne.

Afslutningsvis, når deltagerne har fundet alle mønterne, bliver de vejledt “længere ind i havet” hvor havfruerne bor. Således bliver deltagerne videresendt i aktiviteten uden at bryde illusionen.

Mål og rammer
Målet med aktiviteten er, at fremhæve den forurening der er i havet blandt dets dyr. 

Målgruppen
Målgruppen er primært deltagere på 3-13 år.
Den sekundære målgruppe er den voksne aldersgruppe.

Deltagerantal
Aktiviteten egner sig til antallet på 3-15 deltagere.

Fysiske rammer og materialer
Det vigtigste omkring de fysiske rammer og materialer, er at belysningen og lyden skal skabe rammerne for at kunne skabe den bedste stemning for at give deltagerne en fornemmelse af at de befinder sig på havet.

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Fællesskab og samarbejde – Der samarbejdes blandt deltagerne for at komme videre i aktiviteten.

Gøre opmærksom på forurening ved, at deltagerne agere blandt skraldet og dyrene i havet.

Flow – Flow bliver aktiveret når man føler sig arrangeret, opmærksom, er koncentreret og er fordybet sig i en aktivitet. Deltagerne er allerede bragt ind i stemningen når de to fiskere byder dem ind i rummet. Når aktiviteten igangsættes, bliver deltagerne budt ind i flow tilstanden. Opstår det, at aktiviteten er for udfordrende, risikerer deltagerne at komme i tilstandene kedsomhed eller stress/angst. Til dette hjælper fiskerne deltagerne således udfordringen mildest og kan overskues af deltagerne.

Potentielle rum- Under aktiviteten lever deltagerne både i en objektverden og en subjektverden. Deltagerne er klar over at teaterstykket ikke er virkeligt, hvilket er den objektive verden. På samme tid kan især deltagerne leve sig ind i stykket, og bruge sin fantasi til at forestille sig at de er i havet, der lever deltagerne i deres subjektive verden. Under aktiviteten er deltagerne i et potentielt rum, hvor de bruger deres fantasi og viden om at stykket bare er en forestilling til at komme i en legende tilstand. Der kan deltagerne hjælpe med at få samlet mønterne op.

 

 

Gruppe 4 – Drama, leg og teater.

Batool Al-Qazaz (202164003)

Dilsad Ucler (paed190804)

Jasmina Rizgar (10116165)

Maria Lynge Lund (paed195800)

Monica Lyngby (paed190662)

Muhammed Nuri sahan (paed190627 )

Zahraa Al-Sharefi (paed198138)

puce19-ku06d
puce19-ku06d
puce19-ku06d