Musikterapi og pædagogik

Præsentation: Vores bidrag til seminardagen tager udgangspunkt i en musikalsk aktivitet som kan bruges hos senhjerneskadede.  Vi har været ude på et botilbud for sen hjerneskadede som en af vores gruppemedlemmer arbejder på. Her har vi afprøvet noget musikterapi, ved lån af en kollega der kunne spille guitar. Vi vil til seminardag præsentere og fremvise sangen ‘’vuffelivov’’ af shu-bi-dua, hvor vi bruger lidt rasleæg og trommerytme til. Hvor vi vil inddrage jer i vores sang, og redegøre for vores teori bag vores aktivitet med musikterapi.

Målgruppe: Vores målgruppe er voksne med fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgernes udfordringer er individuelle. En senhjerneskadet er en person der tidligere har været fuldt funktionel og efterfølgende har været ude for en ulykke og her er blevet påvirket af en skade i de forskellige centre i hjernen.

 

Hovedmål: Vi vil igennem musikken skabe glæde og godt humør; hvor alle kan deltage så vidt som muligt med de forudsætninger de har. Vi har haft fokus på musikterapi som aktivitet. Vi har i forhold til vores aktivitet reflekteret over at vi gerne ville være nærværende og henvise os til den enkelte borger i aktiviteten ved at synge direkte til hende, og lade borgeren komme i centrum.
Målet her var at inddrage beboerne i en aktivitet som skulle stimulere deres sprog og kognitive færdigheder. Vi har valgt at afprøve forskellige kendte danske sange eks. vuffeli vov, jutlandia, joanna etc. For at tage afsæt i kognitive færdigheder som hukommelse og sprogstimuli, valgte vi at forsøge os med at synge linjer af sangen og gøre kort hold for at lade borgeren fortsætte sangen og på den måde inddrage hende i aktiviteten. Vi har på baggrund af corona valgt at synge sammen med en enkelt bruger og dette har givet os en mere dybdegående forståelse for musikkens virkning. Når koncentrationen er glippet, har vi forsøgt os med at synge hendes navn hvilket er blevet modtaget med smil og grin. Denne bruger er normalt non-verbal, dog kan man med musik som værktøj få lokket nogle ord ud af hende.

Mål i aktiviteten med borger:
Aktiv lytning (spejling og tilbagemelding på verbale udsagn).
aa Aktiv sansning (spejling af følelser, kropsholdninger, nonverbale udtryk).
Erkendelse af at ethvert menneske er unikt (ubetinget accept).
Plads til emotionelle reaktioner.
Empati (indlevelse).
Mødet som et jeg/du forhold (kontakt, resonans).
Åbenhed (være til stede).
Intuition (fange signaler, udvikle gennem observation).
Udvikling af forståelse og indsigt.
Udvikling af færdigheder.
Omsorg /støtte.

Teori: Til at belyse vores aktivitet vil vi gøre brug af Lars Ole Bondes teori om musikterapi, som er omkring både musikterapi og pædagogik.

Vi vil fortælle om hvad musikterapi er?

Hvordan man kombinere pædagogik og musikterapi

Det Humanistiske menneskesyn

 

 

Hilsen Nadine FA, Louise Lopes og Thea P 😉
puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m