Seminardag

Gruppe 8.

Lokale: W4.12

Vores tid: 10.10-10.30 med Morten

Martine Paldal og Simone Steensen

PUCE17-ku01m-GRP8

___________________________________________________________________________________________________

Overblik over sange/aktiviteter

  • Goddag-sang
  • Loop sang
  • Improvisationsleg
  • Vuggevise

 

Didaktiske overvejelser over sange, samt den didaktiske relationsmodel

Hvorfor har vi valgt den didaktiske relationsmodel af Hiim og Hippe?

Vi har valgt modellen, da vi føler den giver et godt overblik over processen i forhold til det at bygge bro og danne relationer.

Hvilket vi  også vil forsøge at danne, deltagerne imellem, samt evt udvide deres relation til det musikalske – egen musikalitet, samt grænserykning i et trygt forum.

Didaktiske overvejelser i forhold til valgte sange/aktiviteter

Goddag-sang

  • Sangen/rappen er en god “ice breaker”, da den er kort, enkel og derved hurtig at lære. Der er en vis form for humor, idét vi alle skal sige vores navn samtidig, og at det er muligt at sige, råbe, hviske -og gøre vores navn varieret ved fx. at danse det eller hoppe det mv.

Ergo kan det siges, at vores relation dannes ved positiv stemning og høj energi.

 

Loop sang

  • Igen en “ice breaker” i forhold til aktiv deltagelse. Det er vigtigt ikke at overtrumfe og have for høje forventninger til deltagerne. Derfor er et vigtigt fokus og udgangspunkt i denne aktivitet, fællesskab, da ingen skal stå alene og ytre sig. Alle står i en cirkel og Martine styrer banan-sangen.

 

Improvisationsleg

  • Vores tanke er, at vi nu til dels alle er rystet sammen. Vores skuldre hænger og vi har allerede nu dannet en vis form for relation. Denne aktivitet handler om at “turde” stå frem at synge/sige noget i plenum, for efterfølgende at opleve at blive bakket op af resten af gruppen, idét vi gentager det.’

For at imødekomme især dem uden megen erfaring med det musikalske, samt optræden for andre, har vi på forhånd klargjort sætningerne der skal synges/siges. Og som en ekstra støtte, vil der være skønne ukulele toner, der støtter melodien til Mester Jakob.

 

Vuggevisen

  • Vuggevisen kan bruges som puttesang, både i privaten, i institutionen ved pæd – barn, samt i leg ved putning af dukker, biler eller grydeskeer.

Fokus/overvejelserne bag denne sang/aktivitet handler om, at få pulsen ned, efter vi har været i gang med forskellige sange/aktiviteter. Vi skal slappe af – visualisering af afslutningen på vores forløb.
puce17-ku01m