Musikprofilen – kreative udtryksformer

På musikprofilen, gennemsyres al undervisning og gruppearbejde af æstetiske læreprocesser. Herunder både ift. at blive dygtige til at skabe æstetiske læreprocesser ude i praksis, men vi har i høj grad også selv gennemgået flere æstetiske læreprocesser på egen krop.

”En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetisk formudtryk for herigennem at kunne reflektere og kommunikere om sig selv og verden” (Austring og Sørensen, 2006)

På musikprofilen, går vi op i at have grundværktøjer indenfor musik, sang og rytmik, da vi mener, at det er en forudsætning for at videregive musikglæde til børnene. På modul I har vi eksempelvis skrevet vores egne børnesange og sat musik til, hvilketvi vil give en lille smagsprøve på, til seminardagen.

Man behøver ikke at være den helt store Povl Kjøller for at være med og bidrage til musikprofilen – alle kan være med uanset forudsætninger, og der er masser af plads til at blive bedre og ikke mindst bruge hinanden. Det samme gælder naturligvis ude i praksis. Man behøver ikke at være professionel musiker for at kunne lave musik med børn. Men det er selvfølgelig en nødvendighed at have gjort sig nogle overvejelser og at have et vist repertoire af sange, rytmer osv. med i kufferten, ellers bliver det hurtigt for uoverskueligt.

At give musikken plads ude i de danske daginstitutioner er en god idé ud fra en lang række dannelsesmål. Herunder har vi valgt at fremhæve kreativitet og fantasi, samt kort give en beskrivelse af, hvor vigtigt det er at lade børnene deltage udfra deres forudsætninger.

Kreativitet og fantasi

Igennem musikken kan vi stimulere fantasien og kreativiteten. Fantasien kan ses som en indre billeddannelse af noget, som ikke er til stede eller eksisterer.

Ifølge Lars Geer Hammershøj er kreativitet er ikke en egenskab, evne eller kompetence man kan lære, men en sanselig dannelsesproces der handler om at overskride sig selv. Kreativitet er en dannelsesproces der indeholder tre forskellige slags kræfter; overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.

Fantasi og kreativitet er væsentlige dele af den æstetiske læreproces, da vi i fantasien får idéer til at omsætte indtryk af verden til æstetiske udtryk og gennem kreativiteten giver vi udtrykket sin form.

Således har kreativitet og fantasi direkte indflydelse på identitetsdannelsen hos børn, og styrker deres evne til at forholde sig til omverdenen. Skal man tage et par samfundsnyttige briller på, er der utroligt meget fokus på innovation og kreativitet. På mange forskellige arbejdspladser, er der behov for mennesker, som er dygtige til at tænke divergent.

På Modul I har musikken været vores medie for kreativitet og fantasi. Igennem musikken har vi fået afløb for alle vores idéer og forestillinger om det at være eksempelvis: vred, hvilken stemning der skal til i en vuggevise så man falder i søvn eller hvordan man på bedste måde lærer en børnefloks navne at kende, på en engagerende og sjov måde. Vi har altså skabt vores egne sange i fællesskab, og omsat idéer og følelser til et konkret produkt vi kan tage med ud i vuggestuer og børnehaver.

Deltagerstrategier

Et godt redskab til at analysere musikaktiviteter er at kigge på de forskellige tilgange, børn har til musik og deltagelse. I den forbindelse har vi arbejdet med Sven-Erik Holgersens fire didaktiske deltagerstrategier – reception, imitation, identifikation og elaboration. Når børn fx er receptive i deres deltagelse, kan man hurtigt som facilitator få det indtryk, at barnet ikke har interesse eller ikke kan/vil udføre nogle bestemte fagter. Men der foregår ofte rigtig mange ting oppe i hovedet på de børn, og de bruger derfor al deres energi på at suge oplevelsen til sig. De har travlt med at kigge på deres kammerater, kigge på de voksne, lære en given melodi eller simpelthen bare være til stede i aktiviteten. Disse børn skal nogle gange bruge mange gentagelser, før man ser dem glide over i andre strategier.

/Asger, Andreas, Sofie & Thea

// Ku16m-gr2

CPE16o-KU16M
CPE16o-KU16M
CPE16o-KU16M