Til seminardag vil vi starte med kort at introducere musik som valgfag og hvordan vi har arbejdet med dette.

 

Vi er på specialiseringen dagtilbud og derfor vil vi udføre vores planlagte aktiviteter i børnehøjde, så I kan blive inspirerede til at afprøve forskellige musikaktiviteter i praksis.

 

Dagsorden:

 • Vi begynder med en ‘goddag’-sang, for at skabe en følelse af fællesskab i gruppen og rette opmærksomhed på de enkelte individer. 
 • Dernæst vil vi lave en call-response øvelse, hvor imitation og rytmer er i fokus. 
 • Slutvis skal vi spille på congas og lege en leg, der udforderer rytmer og tempo. Legen udvides med at vi også prøver at skifte congas ud med body percussion.

 

Teorien bag:

 

Hvad er musik

 • Kreativ udtryksform, med utallige variationer. Kan skabe stemning, fremkalde følelser.
 • Æstetisk læreprocess da opfattelsen kan variere hos den enkelte
 • Lyde og toner i forskellig harmoni, melodi og rytme skaber musik 

 

Rytme og tempo

 • Rytmen skaber mønstre i musikken og bevægelsen fremad, samt giver musikken spændstighed og karakter.  giver toner karakter.
 • I musikken betegner tempo den musikalske tid og er stemnings skabende.

 

Call response

 • Interaktion mellem musikere hvor den ene part laver et “call” (ex klapper en rytme), som efterfølges af et musikalsk svar, “response” (ex. imitation af rytmen).

 

Body percussion

 • Kropsmusik er det korte ord for body percussion. 
 • Kroppen bruges til at skabe rytmer med kropslige virkemidler som hænder og fødder. Eksempler er stamp, klap og knips i varierende rytmer og tempo.

 

Vores didaktiske overvejelser omkringe disse aktiviteter, er følgende:  

 • Deltagerstrategier. Børn har forskellige deltagerstrategier i musikalske aktiviteter, som udvider forståelsen for at deltagelse er forudsat efterligning 
 • Didaktik (som begreb) – forberedelse og tilrettelæggelse af planlagte aktiviteter, igangværende aktivitet og efterfølgende evaluering. For at skabe den bedst mulige ramme for målgruppen. 
 • Udvikling – overvejelser om hvordan vi understøtter, allerede eksisterende færdigheder og videreudvikling af disse, samt tilpasser aktivitet.
 • Æstetiske læreprocesser (gennem musik) – Vi lægger op til at der via forskellige musikalske udtryk er rum for den enkelte til at danne sin egen subjektive fornemmelse af det produkt og den stemning vi eksekverer og det objektive rum i helhed.

Mål:

Målet med vores planlagte aktiviteter er at give jer en smag for hvordan musik kan virke fælleskabsdannende og at der ofte blot er brug for relativt simple redskaber for at bruge musik som et pædagogisk redskab.

 

Vi glæder os til (forhåbentlig 😉) at kunne give jer noget inspiration til hvordan musik kan bruges i dagtilbud.

 

Hilsen Louise, Marie-Louise og Amalie 🦄

puce17-ku01m
puce17-ku01m