Målgruppe: Børnehave – Lindehuset Slangerup

Kompetencemål: Den studerende kan skabe rammer for lede, og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Problemstilling: Hvor vigtigt er det at man som pædagoger deltager med forskellige forudsætninger og derfor have højde for børnenes eget perspektiv på musikken?

Intro: Vores projekt har til formål, at styrke børns indblik til lyde samtidig med at bruge deres fantasi og hverdagsudtryk til, at forklare en bestemt følelse eller udtryk, som vi har tegnet på plakaten. Dette kan bestå af et ansigtsudtryk, følelser, udstråling el. andet.  Igennem observationer har vi kunne bemærke at musikken ikke er blevet brugt i dagligdagen, derfor har vi valgt musik og lyd til at kunne styrke børns fællesskaber og kompetencer.

Aktivitet: På plakaten er der tegnet nogle forskellige udtryksbilleder, hvori der består et slag under hvert billede. De studerende trommer på en kasse eller en tromme. Det er vigtigt at perioderne varer et stykke tid, uden at skifte, så børnene får muligheden for at lytte og gætte.

Tankerne bag: Igennem observationer har vi kunne bemærket, at musikken ikke er blevet brugt i dagligdagen. Vi valgte at lave vores projekt med formål på, at styrke børns kendskab til sanser og fantasi samt inddragning af rytme.

Smittemodel: Vi har brugt smittemodellen undervejs for at planlægge, tilrettelægge og evaluere aktivteten i praksis.

Konklusion: For at tage højde for børns perspektiv, er det vigtigt at man som pædagoger tør at kaste sig ud i større begivenheder/aktiviteter, og være mere afslappet og tør at stå frem med sine musikalske egenskaber. Da der har været et par børn som har været tilbageholdende, har det været vigtigt for os at have dem inkluderet for at holde motivationen og legen kørende. Vi valgte at sætte os i deres perspektivhøjde for at de kunne føle sig indgrebet af musikken og atmosfæren. De fik lov til at medbestemme legen i anden fase og der fik børnene lov til selv at vælge et billede fra plakaten som de andre skulle gætte. Der fik de også lov til at spille rytmen sammen med den ene studerende.

 

Eylem Aslan & Samia Elsayed
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M