Musik, leg og bevægelse for en god start på dagen

 

Mål 

Vores mål med workshoppen er at inspirere vores medstuderende til at få redskaber til at understøtte børns fællesskab, sprog og motorik gennem musik, leg og bevægelse.

En goddag sang der inviterer børnene til fællesskab, musik, bevægelser og leg er en rigtig god start på dagen. Her sætter vi ikke kun fokus på udviklingsmål for barnet, men først og fremmest på deres livskvalitet her og nu (Warming, 2011). Vi forsøger at understøtte de kulturelle udtryksformer ved inddragelse af musik, rytmik-og bevægelse i barnets hverdag. Lotte Kærså har omskrevet politikernes mål for børnenes læsefærdigheder. Hun skriver sådan:“ Jo mere børnene har leget, sunget, danset, spillet og bevæget sig i børnehaven, jo større mulighed har de for at tilegne sig kulturfagene, jo bedre kan de forholde sig til sig selv og omverdenen.” (Kærså, 2004). I det musikalske samvær med børn, åbner vi det potentielle rum, hvor barnets indre, subjektive verden (følelser, fornemmelse og sansning) og den ydre, objektive virkelighed smelter sammen. Og gennem denne legende og eksperimenterende måde lærer barnet at forholde sig til sig selv og til sin omverden (Vorre, 2018, s.279)

 

Målgruppe og deltagerne

Vi forestiller os at lave en musikalsk aktivitet for ca.10 medstuderende. Sanglegen kan sagtens justeres til at den passer til andre målgrupper som vuggestue og børnehave. Aktiviteten indeholder musik, leg og bevægelse.  Alle deltagerne er inviteret til at være med i sanglegen, ved at synge og spille på congas. Der vil der være plads og mulighed for andre form for deltagelse: ved f.eks. ved at være til stede på en receptiv måde (Holgersen, 2006).

 

Aktivitet processen

Vi vil præsentere flere forskellige udgaver af en goddag sangleg, som kan anvendes både i vuggestue og børnehave. En del af gruppen vil synge og lave fagter med tre af os og anden del af gruppen vil spille på trommer. De to grupper vil få mulighed for at bytte rolle i løbet af seminardagen. Vi vil synge og spiller forskellige udgaver af sanglegen flere gang. Til sidst vil der være plads for en åbne dialog og diskussion med vores med studerende om aktiviteten, og de relevante begreber.

 

Didaktisk og faglig overvejelse 

I forhold til didaktiske overvejelser vil vi reflektere over hvordan aktiviteten udvikler sig undervejs og tage højde for det på stedet, så der vil være plads til improvisation og at gøre noget anderledes end det vi har planlagte.

Vi vil evaluere vores musikalske aktiviteter på to forskellige måde. Vi vil lave et spørgeskema, hvor deltagerne bliver bedt om at vurdere aktiviteten. Derudover vil være en af os have ekstra fokus på at være deltagende observatør.

 

Rammeplan for musikaktivitet – inspireret af Sonja Svendsens model-skema

Vi vil i det følgende benytte Sonja Svendsens skema for at analysere to forskellige udgaver af den samme sangleg: den oprindelige version og den udgave hvor vi fokus på mangfoldighed.

 

Organisering/redskaber/rum Tema/emne Sange Mål:

Musikalske/stimulering og/eller pædagogiske(formale) begrundelse

Overvejelser ang. musikalsk indhold
 I børnehaven: På stuen eller i alrummet (hvis alle børn skal være med

Alle børn skal stå i rundskreds.

Goddag sang

En begyndelse til at skabe en stemning.

Bevægelsesleg

“I dag vi siger goddag” Musikalske mål: 

Fælles puls/ fællesskab

Dynamik: fra en langsom til et hurtiere tempo

Pædagogiske mål:

At skabe en legende stemning og måde at hilse velkommen over for hinanden

At støtte børns sprog: Bevægelserne skal være i overensstemmelser fagter, rytme, rim og gentagelser.  Fremmer sprog- udvikling

Kropsbevidsthed og sammenhæng mellem sang og lyd.  Vi stimulerer høresansen, synssansen, vestibulær sansen, den kinæstetiske sans. Gennem bevægelse kunne børn mærke sin egen krop.

Vi bruger to slags af percussion instrument trommer og konga.

Toneart D dur

Takt 4/4

Børns synger og bruger deres krop til at lave noget lyd (klap, hoppe osv.), En del af børn spiller på trommer.

At øve rytmeforståelse og tempi osv.

 

Det samme  Goddag sang med flere forskellige sprog Musikalske mål:

Det samme

Pædagogiske mål:

At lære børnene, hvordan man siger goddag og at hilse på et andet sprog. Det er for at inddrage mangfoldighed og forskellige kulturelle baggrunde, som understøtter børnenes forståelse af andre sprog og kulturer.

 

 

Gruppen består af Blanche, Eliza, Irena, Nicklas og Simona.

 
puce19-ku01m
puce19-ku01m
puce19-ku01m