Program for aktivitet

 • Opvarmning
 • Goddag sang
 • Sang om bandeord
 • “Nu skal vi alle sammen danse”
 • Farvel sang

 

Teoretisk grundlag for valg af aktiviteter

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Sonja Svendsens rammeplan. Svendsen har fokus på improvisationsteori i rammesætningen.

Vi har valgt at inddrage måtter, for at invitere og skabe en naturlig rundkreds og fast plads for børnene at vende tilbage til.

Goddag sang

 • Få forståelse at vi begynder
 • Repetition effekten og gentagelse
 • Fællesskab/fælles tredje
 • High-low arousal
 • Rammesætte aktiviteten
 • Genkendelighed
 • Opmærksom på andre i fællesskabet

 

Tekst

Vi siger Goddag *klap klap* og hej med dig *klap klap*

Vi siger Goddag *klap klap* og hej med dig *klap klap*

Vi siger Goddag og går ned og går ned og går ned *twiste ned*

Vi siger Goddag *klap klap på gulv*, og hej med dig *klap klap*

Organisering

Vi står alle i en rundkreds på måtter. Vi fortæller, at vi vil synge en goddag sang med børnene. Vi synger Goddag-sangen 2 gange. Derefter sætter vi os ned.

 

Sang om bandeord

 • Frirum – det forbudte
 • Grænse forståelse/Grænse overskridelse
 • Pulsfornemmelse
 • Volume/dynamik
 • Legende tilgang
 • High-low arousal

 

Tekst

Vil I høre en hemmelighed?

Jeg kender nogle bandeord

Men jeg må ikke sige dem højt

Men jeg må ikke sige dem højt

For nogen kan blive sure

Og det ikke noget der duér

Så hjælp mig med at hviske

Så hjælp mig med at hviske:

 

Hviske:

“Hvilket bandeord skal vi hviske?”

“LORT”

“Hvordan vil en lort lyde på trommen?”

*spiller på tromme*
(Alle børn hvisker LORT)

“1,2,3, LORT”

 

“Lort” er et fantastisk ord

“Lort” det kan man råbe

“Lort” det kan man hviske

“Lort” det er et bandeord

Fy fy fy

Organisering

Vi beder alle om, at tage en rørtromme og sætte sig på deres måtte igen. Vi begynder at slå en puls på trommerne, og sørger for at alle er med. Pulsen behøver ikke følges ad, børnene kan følge deres egen puls.

Vi starter med at “hviske-synge” introen af sangen, og herefter inddrager vi børnenes input og initiativer. Børnene får lov til at på skift få medbestemmelse i legen.

Hvis der er mange børn til stede, er det dem der har lyst til at komme med inputs der for lov. Normalt er aktiviteteten egnet til mellem 6-10 børn i de store børnehave grupper og opefter.

 

Nu skal vi alle sammen danse

 • Medbestemmelse
 • Bevægelse
 • Rytmik
 • Instrument forståelse/udforskning
 • Grænse forståelse/Grænseoverskridelse
 • Fælles tredje
 • Empirisk læringsproces

Tekst

Nu skal vi alle sammen danse

Danse i en ring

Nogen skal gå ind i midten

Alle dem med “indsæt tøj” på (eks. bukser)

Laaa, la, la, la, la, lala

Laaa, la, la, la, la, lala

Laaa, la, la, la, la, lala

Laaa, lalala, cha cha cha

Organisering

Vi skal alle stille os op på måtterne i en ring. Vi fordeler forskellig percussion; rasleæg, tamburin, triangel, koklokke mm.

Når der synges alle dem med bukser på, skal alle dem med bukser ind i ringen  og danse, men de resterende synger lalala.

 

Farvel sang

 • Få forståelse at vi slutter
 • Repetition effekten og gentagelse
 • Fællesskab/fælles tredje
 • Genkendelighed
 • Opmærksom på andre i fællesskabet
 • Rolig afslutning

 

Tekst

Vi siger Farvel *klap klap* og hej med dig *klap klap*

Vi siger Farvel *klap klap* og hej med dig *klap klap*

Vi siger Farvel og går ned og går ned og går ned *twiste ned*

Vi siger Farvel *klap klap på gulv*, og hej med dig *klap klap*

Organisering

Vi står alle i en rundkreds på måtter. Vi fortæller, at vi vil synge en Farvel sang med børnene. Vi synger Farvel-sangen 2 gange. Derefter sætter vi os ned og siger tak for i dag.

 

 

Luh, Line, Josefine & Asta

Gruppe 3

PUCE20-ku01m

puce20-ku01m
puce20-ku01m
puce20-ku01m
puce20-ku01m
puce20-ku01m
puce20-ku01m
puce20-ku01m