Vi inviterer Jer til sammenspil hvor i kan få lov til at være med i musikken, efterfulgt af et kort oplæg omkring vores aktivitet, med mulighed for spørgsmål efterfølgende:

Præsentation:

Vi har været ude på et bosted for voksne udviklingshæmmede i alderen 40-65 år.

Vi var ude på et for-besøg, hvor vi præsenterede, hvorfor vi gerne vil have lov til at spille musik med dem, samt skabe en motivation til deltagelse. Derudover hørte vi beboerne ad, hvilke musiknumre de ofte lytter til. Derefter var vi på to besøg, hvor vi startede med selv at spille et par numre på guitar og cajón, hvorefter vi spille nogle numre på en boomblaster, mens vi selv stadig deltog perifært ved at synge/nynne med og klappe i takt.

Hovedmål:

Hovedmålet med aktiviteten er at skabe livsglæde og udvikling gennem musik, samt mulighed for at danne et fælles tredje hos beboerne. Vi ønsker at undersøge effekten af musikkens virkning, og om den kan virke inddragende, og skabe et fællesskab, hvor både vi og beboerne danner et fælles tredje, hvor målet er at opnå livsglæde hos beboerne. Vi har med i overvejelserne, hvilke faktorer der skal opfyldes for at skabe et udviklings- og læringsrum, som beboerne kan bevæge sig i

Delmål:

  • At vi skaber muligheden for, at beboerne kan deltage i aktiviteten på deres præmisser.
  • At aktiviteten kan fungere ved, at vi selv går foran, ved siden af og bagved, således at beboerne bliver en del af aktiviteten, og kan tage initiativ til at forsætte og tage ejerskab over aktiviteten.
  • At beboerne kan arbejde med kreativitet og fantasi, i de æstetisk/musiske udtryksformer.

Teori:

Vi har taget teoretisk udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling, ved at vi har gjort os grundige overvejelser om vores egne positioner i aktiviteten. Vi ønskede at undersøge mulighederne for, om vi kunne afgive ’autoritet’ til beboerne, således at de selv ville tage initiativ til at forsætte aktiviteten.

Refleksion:

I forhold til aktiviteten havde vi forberedt et ’manuskript’ for, hvordan vi havde tænkt aktiviteten skulle forløbe. Allerede ved det første besøg måtte vi gå helt udenfor manuskriptet, idet at det ikke gik, sådan som vi havde forventet det. Så vi blev nødt til at lave mange små justeringer og improvisationer undervejs, idet vi følte det nødvendigt for at følge og fastholde beboernes interesse for aktiviteten.
CPF16o-KU18M