Musik og bevægelse Aktivitet.

 

Når vi har valgt at lave en aktivitet med musik og bevægelse med 2-3-årige, er det for at have et øget fokus på bevægelse i fællesskab, der på baggrund af dannelsesperspektivet, fremhæver selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, og på den måde styrker fællesskabet gennem det fælles tredje. Aktiviteten er en bevægelses – og danse aktivitet der styres gennem en rytme der spilles af pædagogen. Teksten er enkel og nem at huske, og bliver gentaget flere gange efter hinanden. I fællesskab skal vi finde ud af, hvilke bevægelsesmønstre vi gerne vil beskæftige os med i løbet af sangen. Et alternativ kunne være at tage det løbende, i samarbejde med børnene.

Vi har valgt et lille set up, der skal der skal præge børnenes motivation, inspiration samt skabe et kendskab til aktivitetens indhold, så børnene selv kan være med til at præge aktiviteten.  

Det er vigtigt, at vi som kommende pædagoger går forrest og derved motiverer børnegruppen til at deltage, samtidig kan de spejle sig i de voksne og derved afkode bevægelsesmønstret i aktiviteten. Dette er vigtigt, da børnene er forholdsvis små, og nogle af dem kan være udfordret motorisk, eller være generte og mere tilbageholdende. 

Vi mener det er vigtigt at have Psykologen Lev Vygotsky’s teori om zonen nærmeste udvikling for øje. Aktiviteten skal ligge på et niveau indenfor nærmeste udviklingszone, altså noget børnegruppen kan mestre alene eller tilegnes med hjælp fra de voksne. Hvis aktiviteten er planlagt ud fra denne teori, er muligheden for FLOW tilstede. Mihaly Csikszentmihalyi teori der omhandler hvordan deltagerne i aktiviteten bliver opslugt af legen og glemmer tid og sted. 

Vi forstiller os, at vi i samarbejde med børnegruppen har fundet frem til at vi gerne vil hoppe. Derfra synger vi så – hvem vil være med til at hoppe, hvem vil være med til at hoppe, (mellem spil på trommen) Så hopper vi alle sammen, Så hopper vi alle sammen du og jeg. Trommerne spiller derud af børn og voksne hopper rundt, til trommen stopper sin rytme. Processen starter forfra indtil aktivitetens slutter. Der er sådanset ikke en facitliste over hvornår aktiviteten slutter, så det er op til børnene og pædagogerne. 

Legen kan op- og nedjusteres alt efter deltagernes alder.

 

Hold: pucf18-sb61 Gr: 8 Anita, Peter og Helle

pucf18-sb61
pucf18-sb61