CPE15o-KU18M
Sarah, Nete, Katrine og Lea

Videoindlæg af Katrine

Vi vil give et videooplæg om vores arbejde med musik på modulet, og hvordan vi har brugt det i praksis med 2-3-årige børn. Her kommer vi blandt andet ind på barnets medfødte musikalske evner, og hvorfor rytme og klang er vigtigt for et vuggestuebarns alsidige udvikling.

Aktivitet

Vi har i praksis lavet en aktivitet med et par kendte børnesange (Mariehønen Evigglad og Lille Peter Edderkop), hvor børnene selv har været med til at tromme forskellige passende rytmer med pinde. Derudover har børnene oplevet, hvordan man ellers kan skabe lyde og musik med både pinde og papir, og at musik altså er mere end bare traditionelle instrumenter eller musik på CD. Vi afprøvede også en aktivitet med ukendt rytmemusik og erfarede her, at børnene ikke selv tog initiativ til bevægelse. Derfor valgte vi de kendte børnesange, som vi håbede, kunne give børnene mere tryghed og overskud til at fokusere på den nye kropslige og musikalske udfoldelse med redskaberne.

På seminardagen har vi opgraderet aktivitetens niveau, så det er tilpasset vores medstuderende. Her skal vi spille mere avancerede rytmer på congas med bodypercussion. På den måde holder vi os stadig til grundelementerne i vores aktivitet i praksis: Rytme og at spille/lave lyde på andet end instrumenter.

Teori og didaktiske overvejelser

En teoretisk og didaktisk overvejelse, vi har gjort os, er vores egen position eller rolle i aktiviteterne med målgruppen. Vores mål i praksis med vuggestuebørnene var til at starte med, at aktiviteterne skulle være mindre voksenstyret. Vi erfarede dog, at da børnene stadig er så små og imiterer os voksne meget, så måtte vi gå meget foran for at styre aktiviteterne, men vi har dog gjort plads til at følge inputs fra børnene. Til seminardagen vil vi fortsat gå en del foran, så vi er sikre på, at vores medstuderende er med på aktiviteten, specielt når de ikke selv har beskæftiget sig med det musikalske, som vi har. Når de har styr på rytmerne og samspillet kan vi træde ved siden af eller bagved.
CPE15o-KU18M