Præsentation

Vi har været på forbesøg på 2 forskellige aktivitetscentre for voksne og unge borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, her vi har deltaget samt observeret hvordan musikpædagogen greb aktivitet an. Borgernes reaktioner, på følelser over for musikken, omfatter alt lige fra voldsomme reaktioner, som er synlige og hørlige for andre, til reaktioner der knap nok kan registreres. Ud fra vores observationer har vi planlagt vores musik forløb med denne målgruppe.

Målgruppe

Voksne og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne er i aktivitetsgrupper med max 11 borgere. De har alle et behov for rolige omgivelser og nærvær. Borgernes udfordringer er meget individuelle.

Hovedmål

Vores hovedmål er at styrke fællesskabet for borgerne. Gennem musikken vil vi prøve at skabe glæde og godt humør. Alle deltager så vidt som muligt med de forudsætninger de har. På vores næste besøg, har vi planlagt en aktivitet hvor vi spiller en grundrytme på trommer, til 4 forskellige sange, som goddag – appelsin sang – her er højre, her er venstre og farvel sang. Borgerne vælger selv et instrument de kan spille på. Der vil også i vores aktivitet være plads til ønsker fra borgerne om valg af sange.

Teori

Stemningen, atmosfæren, rummet og fællesskabet har indflydelse på den musikalske helhedsoplevelse.

Musikken kan give episodiske associationer, hvor den reaktiverer følelser fra tidligere episoder i livet. Erindringer og følelser er aktiveret af idiosynkratiske eller individuelle livssammenhænge. Musikken er nonverbal men aktiverer vores følelser.

Vi vil igennem det fælles tredje, skabe/styrke borgernes livskvalitet for at skabe en fælles oplevelse, hvor der gives plads til de forskelligheder der er.

Refleksion

I forhold til vores aktivitet, har vi efter de foregående besøg lagt en disposition for, hvordan vi ville gribe vores musikaktivitet an. Vores plan er at være nærværende og henvende os til hver enkelt borger i aktiviteten og lade borgerne kommer i centrum ved, at man synger noget om dem/til dem. Vores refleksion vil først kunne analyseres efter vores seminardag, da vores besøg lægger efter afleveringsfristen.

Vi er bevidste om at det kan opstå situationer hvor vi viger fra vores disposition, og må improvisere og justere undervejs.

Litteraturliste

Kirk, E. (2009). Musik som udtryksform. Situationen vi er i, når vi oplever musik (s.157)

Olsen, O. & Møhl, B. (2007) Psyke og logos. Musik og psykologi – set fra sidelinjen (s.7) Dansk psykologisk forlag.

Husen, M. (1985). Socialpædagogik og arbejdsprocesser. Det fælles tredje (s.31-33)

Skrevet af

pucf17-ku02m – gruppe 8

Catja Helt 101171658 – Sofie Kjellerup 101171329 – Ditte Pfeiffer 101171747Spucf17-ku02m
pucf17-ku02m
pucf17-ku02m